Sanna Kulmala blir programdirektör för ARBETE2030 med reform och innovation i tankarna

Den erfarna arbetslivsutvecklaren Sanna Kulmala har utsetts till direktör för programmet ARBETE2030. Kulmala har lång erfarenhet av utveckling av arbetslivet ur synvinkeln av företags strategiska HR-verksamhet. Till sin utbildning är hon en ekonomie magister från Uleåborgs universitet och har specialiserat sig på ledarskap och utveckling av organisationer. Kulmala övergår till uppgiften från förändringsbyrån Ellun Kanat.

ARBETE2030 är en del av regeringsprogrammet och betonar nya innovationer, utveckling av kompetens och arbetshälsa. Uppdraget som programdirektör är placerat i Arbetshälsoinstitutet som ansvarar för programmets operativa genomförande. Social- och hälsovårdsministeriet samt arbets- och näringsministeriet är programmets ansvariga ministerier.  ARBETE2030 skapar konkurrenskraft för framtiden genom att sammanföra forskningen, arbetsmarknaden, den offentliga sektorn och företagen. Under våren startar programmet åter sitt ledningsnätverk och sina bransch- och regionprojekt som möjliggör utveckling och försök.  I programmet är det framför allt fråga om att skapa ramar och möjligheter för reformer i arbetslivet. En av grundtankarna är att arbetsplatserna inte ensamma ska behöva försöka komma på lösningar, utan försök genomförs tillsammans och lyckad praxis delas med andra. Det särskilda med programmet är dess synvinkel som grundar sig på samarbete och tillit.  Ett bra arbete är sådant som ger den arbetande mer än det tar. Alla har rätt till ett arbete som ökar välbefinnandet. I programmet ARBETE2030 deltar en grupp aktörer som har alla möjligheter att göra detta till verklighet, säger Sanna Kulmala.   Det som särskilt inspirerar mig i ARBETE2030 är tanken att något nytt som vi ännu inte ens vet om skapas i arbetslivet med hjälp av programmet. Tekniska förändringar möjliggör förändringar i arbetslivet, men distansarbete eller digitala redskap är i sig inte konkurrensfördelar – fördelar skapas av större reformer och innovationer inom strukturer och verksamhetssätt, påpekar Kulmala.   – Coronapandemin har fått digitaliseringen och utnyttjandet av nya tekniker att ordentligt starta, och den har fått många att se på sätt att utföra arbete ur en ny synvinkel. Vi har både behov och möjlighet att utveckla arbetslivet på en bred grund, och det är just detta samarbete som Sanna kommer att bygga hos oss, säger generaldirektör Antti Koivula från Arbetshälsoinstitutet.  

Mer information 

Generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 825 0036antti.koivula [at] ttl.fi (antti[dot]koivula[at]ttl[dot]fi)  Programdirektör Sanna Kulmala, tfn 040 411 6378, sanna.kulmala [at] ttl.fi (sanna[dot]kulmala[at]ttl[dot]fi)  Direktör Liisa Hakala, social- och hälsovårdsministeriet, avdelningen för arbete och jämställdhet, tfn 0295 163 566, liisa.hakala [at] stm.fi (liisa[dot]hakala[at]stm[dot]fi) 

ARBETE2030 – utvecklingsprogram för arbetet och välbefinnandet i arbetet 

  • I programmet ARBETE2030 utvecklar man nya slags verksamhetssätt tillsammans med arbetsplatser, branscher och experter och uppmuntrar till försök. Genom att reformera verksamhetssätten kan man påverka sysselsättningen, ekonomin, konkurrenskraften och Finlands arbetslivsvarumärke ute i världen.  
  • Programmet ARBETE2030 inleddes år 2020 och är en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Det är meningen att programmet ska sträcka sig över regeringsperioderna såsom tidigare nationella utvecklingsprogram för arbetslivet.  
  • Social- och hälsovårdsministeriet genomför programmet i samarbete med arbets- och näringsministeriet, arbetsmarknadsorganisationer och andra arbetslivsaktörer. Arbetshälsoinstitutet ansvarar för programmets operativa genomförande. I samarbetet deltar Akava, Business Finland, Finlands Näringsliv EK, Kyrkans arbetsmarknadsverk, KT Kommunarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet, Sitra, STTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Företagarna i Finland, Arbetshälsoinstitutet, arbets- och näringsministeriet, Arbetarskyddscentralen och Statens arbetsmarknadsverk.   
  • Ytterligare information: www.tyo2030.fi 

Dela innehåll på sociala medier!