Bra stress – dålig stress

En lämplig mängd av psykisk belastning är bra. I en idealsituation ställer arbetet sådana krav som känns belönande. En tillfällig brådska skadar inte om det finns lugnare stunder som motvikt.

I en stressituation arbetar en person på gränsen av sina krafter och förmågor. Syftet med stressupplevelsen är både att uppmärksamma behovet av åtgärder och att aktivera alla resurser för att möta problemet. En överbelastad persons styrka krymper och han eller hon kan inte längre ta tag i saker och ting eller ändra sina sätt. När resurserna sinar blir människan utmattad och sjuk.
-

Belastningsfaktorer skapar belastning, d.v.s. stress först i och med den individuella upplevelsen. Ett bra exempel på detta är brådska: vad som är brådskande för den ena är en lämplig arbetstakt för den andra, och för den tredje är arbetstakten för långsam!

Stress är dock en naturlig och hälsosam fysiologisk reaktion hos människan som ibland till och med är bra, så länge det finns möjlighet att återhämta sig från den. De första tecknen på stress kan vara vaga eller svåra att identifiera. De kan ta sig uttryck i till exempel missnöje, misstankar om egen överlevnad och svårigheten att koppla bort tankar från problemet.

Symtomen på verklig stress är mycket individuella. De förekommer

 • på det kognitiva planet (t.ex. koncentrations- och minnessvårigheter, inskränkt eller grötigt tänkande, uppfattningsfel)
 • i känslor (såsom besvikelse, ångest, spänning, rädsla)
 • i beteendet (t.ex. bristande initiativförmåga, motvilja, irritabilitet, tillbakadragande från människorelationer, ökat alkoholintag eller ökat sötsug)
 • i kroppsförnimmelser (till exempel ökad puls, förhöjt blodtryck, sömnsvårigheter, aptitförändringar, olika typer av smärta som det inte finns någon medicinsk anledning till)

Det första som du kan göra för att förhindra att stress ansamlas och negativa följder utvecklas är att hos dig själv känna igen tecken på stress. Vilka av ovanstående symtom är typiska tecken på mild stress? Om stressen har pågått länge, vilka tecken lägger du märke till?

Hur kan du se till att du orkar?

1. Försök att minska arbetsbelastningen.

Det är inte möjligt att nå nollbelastning. Arbetsbördan bör minskas i små steg, trots att många hoppas på ett magiskt trick som fixar alla problem.

 • Arbetsplanering, användning av kalender och prognoser, att göra-listor för att hjälpa till med minnet
 • En sak värd att försöka sig på är att fokusera på en sak i taget. Du kan använda pomodorotekniken för att göra det. 

Se till att återhämtningen är möjlig genom tillräckliga pauser. Stärk skyddsfaktorer, såsom socialt stöd medvetet. Vem ber du om en kaffepaus med?

2. Mer positivt tänkande.

 1. Leta efter och kom ihåg framgångar.
 2. Våga säga högt att arbete också är roligt. Vad gillar du särskilt i ditt arbete? En positiv inställning till framtiden, tidigare erfarenheter av framgång och en tro på överlevnad uppmuntrar människor att se problemet som en utmaning och bidrar därmed till att hitta lösningar och upprätthålla välbefinnandet.

Ineffektiva sätt att hantera en stressig situation är att hålla sig undan situationen, hålla känslorna inne eller okontrollerbara känsloutbrott.

3. Ta hand om dig själv

Ta hand om dig själv genom att vila och motionera tillräckligt, äta hälsosamt och i brådska enligt klockan, och göra saker som ger dig nöje utanför arbetet.
Så, vad för kul ska vi göra i dag?

Om din arbetsdag förlängs idag kommer den extra tid som läggs ned på arbetet att minska tiden för återhämtning och du kommer att börja morgondagens arbetsdag tröttare än vanligt. Det saktar ner arbetstakten och ökar felen, vilket återigen leder till att arbetsdagen måste förlängas.​​​​​​​

Vilket av följande provar du på?

Tysta ned kommunikationsmedierna i en vecka.

 • Läs meddelandena endast vid en viss tidpunkt på dagen.
 • Observera effekterna på ditt välbefinnande och dina krafter.

Prova dagligen under en veckas tid en övning som omedelbart förbättrar dina känslor.

Det är ett aktivt sätt att kontrollera känslor; ett av de snabbaste sätten att må bättre. En god andning ger ett gott välbefinnande. Metoden är särskilt användbar när du upplever en exceptionellt hög press och stress i ditt liv. Öva på att andas och slappna av!

 • Ta en bekväm position, antingen sittande eller liggande, blunda och le mjukt och varmt. Leendet får dina ansiktsmuskler att slappna av.
 • När du ler, sakta ner andningen i cirka tre till fem sekunder.
 • Andas in i tre till fem sekunder och tänk: "Jag andas in nu."
 • Andas sedan ut i tre till fem sekunder och tänk: "Jag andas ut nu."
 • Håll sedan en paus i andningen på tre till fem sekunder och tänk: "Nu slappnar jag av."
 • Andas med mellangärdet: Låt magen slappna av och bukta ut lite när du andas in.
 • Nästa gång du andas ut, låt magen plattas till. Håll bröstkorgen så stilla som möjligt under andningsrörelserna. (Maultsby 1992)