Ta hand om dig själv, välfärdsområdesföredragande!

När det är mycket press och brådska på jobbet, och om arbetsdagarna blir långa, är det särskilt viktigt att investera i återhämtning. Genom att säkerställa återhämtning motarbetar du utvecklingen av hälsorisker som orsakas av ackumulerad belastning och stress. Bra återhämtning hjälper dig att lyckas med arbetet och leva ett bra liv. Du kan påverka återhämtningen från arbetet med små saker redan under arbetsdagen och på fritiden. Läs mer!