Risken för sömnighet inom transportbranschen kan bekämpas med digitala lösningar

Enligt VIRE-analysen som gjordes i Arbetshälsoinstitutets projekt Vireyttä vuorotyöhön (Pigghet i skiftarbete) hade närmare var femte yrkesförares arbetsskift hög risk för sömnighet. Det vore viktigt att skiften med hög risk skulle fördelas jämt mellan arbetstagarna. Den andra metoden som testades i undersökningen, en onlinecoachning för sömn och pigghet, minskade avsevärt symptom i anknytning till sömnen. Arbetsgivarens stöd är viktigt för att öka deltagandet i coachningen.
Autonkuljettaja ohjaa ajokkiaan aamutuimaan.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 5.6.2023 

I Arbetshälsoinstitutets projekt testades två digitala metoder: VIRE-metoden som förutser risken för sömnighet under arbetsskiftet och en onlinecoachning för sömn och pigghet som utvecklats i projektet. Båda metoderna är avgiftsfria och tillgängliga för alla. 

Hög risk för sömnighet i närmare 20 procent av alla arbetsskift 

Yrkesförarnas arbetstider är utmanande för sömnen och piggheten. VIRE-verktyget som testades i undersökningen avslöjade att långa tidsperioder binds till arbetet och arbetstiderna koncentrerar sig till tidiga morgnar och natten. Enligt VIRE-analysen innehöll närmare var femte arbetsskift hög risk för sömnighet.  

Enligt undersökningen hade VIRE-verktyget hjälpt företagen att fästa allt större uppmärksamhet på förarnas pigghet och återhämtning, samt på att föra saken på tal. Användningen av verktyget hjälpte till att förstå vad man kunde påverka med skiftplanering. Det hade även ökat den allmänna diskussionen kring pigghet och att orka i arbetet, samt hjälpt till att bättre förstå deras betydelse. 

–VIRE-verktyget kan redan nu användas som hjälp för att planera arbetsskift. Användningen skulle underlättas ytterligare om informationen det ger automatiskt skulle kunna kombineras med systemet som används för att planera arbetsskift. Det skulle också vara bra att kunna beakta individuella önskemål, säger specialforskare Heli Järnefelt. 

Onlinecoachning minskade sömnproblemen 

Den andra metoden som testades i undersökningen var en onlinecoachning i sömn och pigghet. Över hälften av förarna som deltog i coachningen hade betydande sömnlöshetssymptom eller uppvisade symptom eller riskfaktorer kring andra sömnstörningar. Deras trötthetssymptom var vanliga speciellt under morgonskiftet.    

– Sömnlöshetssymptom och sömnproblem som beror på skiftarbete minskade avsevärt hos dem som deltog i onlinecoachningen, säger Heli Järnefelt.  

Deltagarna önskade emellertid fler språkalternativ, mångsidigare innehåll, en mobilapp och möjligheten att kontakta en sakkunnig. Det fanns även önskemål om att kunna delta i onlinecoachningen på arbetstid. 

Problem med sömnen och piggheten är vanliga i skiftarbete

Upp till 40 procent av skiftarbetare kan ha svårigheter med sömnen och piggheten. De kan försämra orken och livskvaliteten eller till och med hälsan och arbetssäkerheten. Det vore också bra att ingripa i dessa problem redan i ett tidigt skede. 

God sömn och pigghet kan främjas i skiftarbete genom att utveckla planeringen av arbetsskift samt stödja skiftarbetarna att själva lösa problemen med sömnen och piggheten.

– Förarnas arbetstider och deras problem med sömnen och piggheten stärker uppfattningen om att en central del av transportbranschens arbetssäkerhet och arbetshälsa är att man beaktar faktorer som påverkar sömnen och piggheten, säger specialforskare Heli Järnefelt vid Arbetshälsoinstitutet. 

I framtiden är det viktigt att vidareutveckla och undersöka verktyg som stödjer skiftarbetarnas sömn och pigghet. Därtill är det viktigt att främja en säkerhetskultur, där man förstår och accepterar betydelsen och inverkan av god pigghet och sömn till exempel på planeringen av arbetsskift. Det skulle också vara intressant att undersöka användningen av onlinecoachningen på arbetsplatser, där deltagandet skulle möjliggöras på arbetstid.  

 

Projektet Vireyttä vuorotyöhön:

VIRE är ett onlineverktyg för bedömning av sömnigheten i olika arbetsskiftssystem. Det är utvecklat i samarbete mellan Transport- och kommunikationsverket Traficom, Arbetshälsoinstitutet och Stockholms universitet: https://vire.arturcloud.com/ Ytterligare handledning i användningen: VIRE-appen | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Det kostnadsfria Vireyttä vuorotyöhön-studiematerialet kan användas självständigt av skiftarbetare, men det kan också användas som en del av företagshälsovårdens handledning och rådgivning: https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/vireytta-vuorotyohon 

Projektets slutrapport (på finska): https://www.julkari.fi/handle/10024/146682

Projektets webbplats (på finska): https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/vireytta-vuorotyohon-vivu-hanke-digitaalisten-vireytta-ja-unta-edistavien-menetelmien-implementointi 

Projektet finansierades av Arbetarskyddsfonden 

Bekanta dig med studiematerialet: Vireyttä vuorotyöhön | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Mer information

specialforskare Heli Järnefelt, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 5627905, heli.jarnefelt [at] ttl.fi  

 

 

 

Dela innehåll på sociala medier!