Hanke

Vireyttä vuorotyöhön (ViVu) -hanke – Digitaalisten vireyttä ja unta edistävien menetelmien implementointi vuorotyössä

Vireyttä vuorotyöhön (ViVu) -hanke on implementaatiotutkimus, jossa selvitetään kahden vireyttä ja unta edistävän digitaalisen menetelmän käyttöönottoa ja vaikuttavuutta turvallisuuskriittisessä vuorotyössä. Tutkimuksen tavoitteena on myös parantaa menetelmien käytettävyyttä ja soveltuvuutta vuorotyöpaikoissa.
-

Aikataulu

1/2021–5/2023

Taustaa

Noin 20 prosenttia työntekijöistä tekee vuorotyötä. Heistä lähes 40 prosentilla on uneen ja vireyteen liittyviä merkittäviä oireita, jotka liittyvät toisaalta haasteellisiin työaikoihin ja toisaalta yksilöllisiin tekijöihin. Uni- ja vireysongelmat ovat yhteydessä työsuoriutumisen ja -turvallisuuden heikentymiseen sekä negatiivisiin terveysvaikutuksiin. Vuorotyöntekijöiden hyvää unta ja vireyttä voidaan työpaikoilla tukea kehittämällä toisaalta työaikoja ja työvuorojärjestelmiä sekä toisaalta tarjoamalla työntekijöille tietoa ja ohjausta henkilökohtaiseen unen ja vireyden huoltoon.

Tavoitteet

ViVu-hankkeessa kehitetään ja tutkitaan hyvää vireyttä ja unta tukevien digitaalisten menetelmien käyttöönottoa ja tehokkuutta turvallisuuskriittisissä vuorotyöpaikoissa.

Toinen tutkittavista menetelmistä on VIRE-sovellus, jolla vuorotyöpaikoilla voidaan arvioida työaikojen vireysvaikutuksia liikennevalomallin avulla. Hankkeessa on tavoitteena kehittää sovelluksen ohjeistusta liittyen vaihtoehtoisiin työaikamalleihin ja vireyden hallitaan.

Toinen tutkittavista menetelmistä on hankkeen aikana kehitetty unen ja vireyden verkkovalmennus, josta on kaksi versiota: lyhyt uni- ja vireysongelmia ennaltaehkäisevä valmennus kaikille vuorotyöntekijöille ja laaja valmennuspaketti niille, joilla on ajankohtaisia uneen ja vireyteen liittyviä haasteita.

Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät edistävät tai heikentävät tutkittavien menetelmien käyttöönottoa vuorotyöpaikoissa. Hankkeen tulosten perusteella vuorotyöorganisaatioille voidaan tarjota kokonaismalli, jolla he voivat kehittää turvallisia ja terveellisiä työaikoja sekä tukea vuorotyöntekijöiden yksilöllisiä keinoja edistää vireyttään ja untaan.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat linja-autokuljetusalan yritykset. Hanke alkaa yritysten kanssa pidettävillä suunnittelu- ja tavoitepajoilla, jossa sovitaan menetelmien käyttöönotosta ja yrityksen omista tavoitteista hankkeen suhteen.

Yrityksessä VIRE-sovellusta hyödyntäneet vastaavat käytettävyyteen liittyviin kyselyihin 3 ja 9 kuukautta sovelluksen käyttöönotosta. Unen ja vireyden verkkovalmennukseen osallistuneet vapaaehtoiset kuljettajat vastaavat arviointikyselyyn ennen valmennuksen aloittamista ja käytettävyyskyselyihin valmennuksen jälkeen sekä seurantakyselyihin 3 ja 9 kuukautta valmennuksen päättymisen jälkeen.

Kuusi kuukautta menetelmien käyttöönotosta pidetään arviointipaja, jossa käydään läpi yrityksen kokemukset hankkeesta. Lisäksi yrityksistä kerätään hankkeen alussa ja 12 kk:n kuluttua siitä otokset vuorotyöajoista.

Kaikki hankkeen menetelmät ja mittaukset tapahtuvat digitaalisesti ja kokoontumiset etäyhteyksillä.

Julkaisut ja tulosten esittelyt

Heli Järnefelt, Kati Karhula, Julia Anttilainen, Kia Gluschkoff, Irmeli Pehkonen, Mikko Nykänen, Christer Hublin, Mikael Sallinen (2023)

Vireyttä vuorotyöhön. Digitaalisten vireyttä ja unta edistävien menetelmien implementointi vuorotyössä -tutkimushankkeen n:o 200403 loppuraportti Työsuojelurahastolle

Työterveyslaitos

Heli Järnefelt, Kati Karhula, Julia Anttilainen, Irmeli Pehkonen, Mikko Nykänen, Hilkka Ylisassi, Kia Gluschkoff, Christer Hublin, Mikael Sallinen (2023)

Implementing digital tools for shift scheduling and sleep coaching in shift work organizations

European Association of Work and Organizational Psychology, 27.5.2023 Katowice, Puola

Työterveyslaitos (2023)

Opasvideo VIRE-sovelluksen käytöstä

Heli Järnefelt, Kati Karhula, Kia Gluschkoff, Christer Hublin, Minna Lipasti, Mikael Sallinen (2023)

Ammattikuljettajan uni ja vireys – Tuloksia Vireyttä vuorotyöhön -hankkeesta 

Työterveyslääkäri 2023;41(1):38-41

Heli Järnefelt (2023)

Verkosta apua vuorotyön uniongelmiin

Työ, Terveys ja Turvallisuus, 1/2023, 12–13

Julia Anttilainen, Kati Karhula, Mikael Sallinen, Christer Hublin, Irmeli Pehkonen, Mikko Nykänen, Heli Järnefelt​ (2023)

Implementing a digital tool to evaluate risk of sleepiness in different shifts among professional drivers

Working Hours in the Nordic Countries -symposium 28.4.2023 Bergen

Kysy hankkeesta

Heli Järnefelt

Heli Järnefelt

projektipäällikkö, erikoistutkija

Sähköpostiosoite
heli.jarnefelt [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2122

Rahoittaja

Työsuojelurahasto

Työsuojelurahaston logo