Samarbetet i ett team är en viktig trygghetsfaktor som det inte talas tillräckligt om

Samarbetet i ett team är en kritisk trygghetsfaktor som inte tillräckligt bra vidkänns på arbetsplatserna inom industrin. Ett problemfritt samarbete inom teamet har ofta en avgörande betydelse för att verksamheten ska lyckas och i bästa fall för att förhindra allvarliga olyckor. Arbetshälsoinstitutet färska undersökning rekommenderar att organisationerna lyfter fram och delaktiggöra teamet för att utveckla säkerheten.
Varaston työntekijät tutkivat paketteja.
Henriikka Kannisto

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 11.10.2022 

Säkerheten i arbetet har genom systematiska säkerhetsledningsmetoder utvecklats på arbetsplatser inom industrin under de senaste decennierna. Arbetsmiljöerna har gjorts tryggare, arbetsmetoderna har utvecklats och antalet säkerhetsutbildningstillfällen har utökats. Teamets roll har dock lämnats utanför utvecklingen.  

– Inom säkerhetskritiska branscher har uppsikten av teamets funktion långa traditioner, men på traditionella arbetsplatser inom industrin finns det behov av att skapa fungerande praxis för att stötta ett tryggt arbete för teamen, säger Vuokko Puro, specialsakkunnig på Arbetshälsoinstitutet.

Säkerheten borde utvecklas ur teamarbetets synvinkel 

I Arbetshälsoinstitutets färska undersökning Turvaa tiimistä! behandlas teamverksamheten i produktions- och underhållsarbeten inom fem olika industrisektorer. 

Av undersökningen framgick det att säkerhetspraxis inte systematiskt utvecklas utifrån teamens verksamhet på traditionella arbetsplatser inom industrin. 

– Utgångspunkterna för säkerhetsverksamheten är ofta tekniska och individbaserade faktorer, men teamfenomenet och gruppens betydelse vidkänns nödvändigtvis inte, berättar Henriikka Kannisto, specialsakkunnig på Arbetshälsoinstitutet.  

En gemensam lägesbild och psykologisk säkerhet är av största vikt med tanke på teamarbete 

– En av de viktigaste förutsättningarna för ett tryggt teamarbete är att teamet har en gemensam lägesbild av den arbetsuppgift som pågår. Den kan upprätthållas bland annat genom diskussion och genom att säkerställa kommunikationen, berättar Vuokko Puro. 

En annan viktig faktor är psykologisk säkerhet. I en arbetsgemenskap borde det råda en stämning där var och en känner sig trygg att framföra sina åsikter och lyfta fram brister i säkerheten.  

– Det är viktigt att förstå att psykologisk säkerhet inte uppstår av sig själv. Var och en kan genom sitt agerande främja att en sådan kultur uppstår, och i synnerhet ledarskapet och cheferna ska arbeta för saken, fortsätter Puro. 

Turvaa tiimistä!-diskussionsmodellen för utveckling av teamarbete  

Av undersökningen framgick det att trots att teamsynvinkeln sällan är ett diskussionsämne vid kaffebordet eller ens under en kvart av säkerhetsfrågorna, uppstår det diskussion då förutsättningar för detta skapas på organisationsnivå. Det lönar sig att i större grad än i nuläget dra nytta av teamens potential och förmåga att fundera över sin egen verksamhet i förhållande till verksamheten på arbetsplatsen. 

Diskussionsmodellen Turvaa tiimistä! är en lösning för systematiskt utveckling av teamsynvinkeln och den skapades tillsammans med medverkande organisationer.Det avgiftsfria studiematerialet innehåller nio temakort som leder teamen till att fundera på förutsättningar för ett tryggt teamarbete.

Bekanta dig med studiematerialet 

Turvaa tiimistä! | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)  

Turvaa tiimistä! – forskningsprojektet Työryhmät turvallisuuden tekijöinä 

  • Arbetshälsoinstitutet undersökte säkerheten ur teamarbetets synvinkel tillsammans med fem arbetsplatser inom industrin åren 2019–2022.  
  • Det huvudsakliga materialet samlades in under en observationsperiod då forskarna i projektet följde med fem team inom produktion och underhåll inom industrin och observerade teamets verksamhet och intervjuade medlemmarna. Dessutom genomfördes gruppintervjuer och en forskningsenkät. 
  • Undersökningen finansierades av Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet och medverkande organisationer. 

Se också 

Ytterligare information 

Specialsakkunnig Vuokko Puro, vuokko.puro [at] ttl.fi (vuokko[dot]puro[at]ttl[dot]fi), tfn 030 474 8661 

Specialsakkunnig Henriikka Kannisto, henriikka.kannisto [at] ttl.fi (henriikka[dot]kannisto[at]ttl[dot]fi), tfn 030 474 2802 

Dela innehåll på sociala medier!