Turvaa tiimistä!

Tästä tietopankista löydät konkreettisia välineitä työturvallisuuden parantamiseen tiimityöskentelyn näkökulmasta. Sivustolla esitellään Turvaa tiimistä! -keskustelumalli, joka soveltuu tiimityöskentelyn kehittämiseen etenkin teollisuuden työpaikoilla. Keskustelumallin yhdeksän teemakorttia johdattaa tiimityön kannalta keskeisiin teemoihin ja sisältää valmiit keskustelurungot keskustelun virittämiseen tiimeissä.
Kolme henkilönsuojaimiin puettua henkilöä keskustelevat teollisuushallissa.

Turvallisuusjohtamista tiimiorganisaatioissa

Työryhmien ja tiimien toiminnalla on tutkimusten mukaan suuri merkitys työn​ turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta. ​ Turvallisuuskriittisillä aloilla tiimien toiminnan tarkastelulla on pitkät perinteet. Työn ja johtamisen muutoksen myötä myös niin sanotuilla perinteisillä aloilla on tarpeen luoda käytäntöjä tiimien turvallisen työskentelyn tukemiseen. ​

Tiimien turvallisuuden kannalta työpaikoilla on olennaista tarkastella muun muassa seuraavia teemoja:​

  • Yhteinen tilannekuva ja kommunikointi tiimin sisällä ja eri tiimien välillä ​
  • Tiimin roolitus käytännössä ja toiminta päätöksentekotilanteissa ​
  • Tiimin ilmapiiri ja psykologinen turvallisuus sekä hiljaisen tiedon hyödyntäminen​
  • Turvallisuutta edistävät tai tukevat yhteiset käytännöt ​

Tältä sivustolta löydät Turvaa tiimistä! -keskustelumallin, joka auttaa organisaatioita huomioimaan tiiminäkökulman työturvallisuuden kehittämisessä.

Lainaus
Hyödynsimme kolmea Turvaa tiimistä! -keskustelumallin teemaa turvallisuusaiheisessa koulutustilaisuudessa. Pienryhmät innostuivat keskustelemaan aiheesta materiaalin pohjalta. Keskustelut olivat hyvin avoimia ja monipuolisia ja esiin nousi myös konkreettisia kehittämistä vaativia asioita.
Kirjoittaja
Työsuojelupäällikkö teollisuuden työpaikalta

Turvaa tiimistä! -keskustelumalli pohjautuu tutkittuun tietoon 

  • Työterveyslaitos tutki vuosina 2019–2022 turvallisuutta tiimityön näkökulmasta yhdessä viiden teollisuuden työpaikan kanssa. 
  • Pääasiallinen aineisto kerättiin havainnointijaksoilla, joissa tutkimusryhmä kulki viiden teollisuuden tuotanto- ja kunnossapitotiimin mukana kolmen työvuoron ajan havainnoiden tiimin toimintaa ja haastatellen tiimiä. Lisäksi toteutettiin ryhmähaastatteluja ja tutkimuskysely.
  • Havaittiin, että työpaikat ja tiimit tarvitsevat tukea ja apua tiimin toimintaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi ja niistä keskustelemiseksi. Tarpeeseen vastattiin yhteiskehittelemällä osallistujaorganisaatioiden kanssa Turvaa tiimistä! -keskustelumalli.
  • Tutkimusta rahoittivat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistujayritykset.
  • Keskustelumallin ja tämän sivuston ovat laatineet Ilkka Asikainen, Heli Ansio, Henriikka Kannisto, Inka Koskela, Sari Käpykangas, Teemu Paajanen, Vuokko Puro ja Teppo Valtonen.

Tutustu tutkimukseen ja sen tuloksiin tarkemmin loppuraportissa

TSR-logo

Asiantuntijat

Ilkka Asikainen

Ilkka Asikainen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
ilkka.asikainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2263

Henriikka Kannisto

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
henriikka.kannisto [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2802

Avainsanat

Työturvallisuus