Turvaa tiimistä! -keskustelumalli pähkinänkuoressa

Materiaali johdattaa tiimin pohtimaan turvallisen tiimityöskentelyn edellytyksiä.
Kolme henkilönsuojaimiin puettua henkilöä keskustelevat teollisuushallissa.

Keskustelumallin käyttöönoton tavoitteet

Keskustelumallin käyttöönoton avulla voidaan

 • johtaa tiimien turvallisuustoimintaa ja kerätä siihen liittyvää tietoa
 • vahvistaa tiimien sisäistä yhteistyötä ja kehittää omaa toimintaa​
 • tukea tiimien omistajuutta työstä ja turvallisuudesta​
 • edistää tiimien välistä hyvien turvallisen ja sujuvan työn käytäntöjen jakamista​.

Keskustelumallia ei ole tarkoitettu tiimin akuutin kriisin tai vakavan ristiriitatilanteen käsittelyyn.

Lainaus
Järjestimme Turvaa tiimistä! -keskustelutilaisuuden osana kunnossapidon aamupalaveria. Tilaisuuden aluksi valitsimme yhdessä osallistujia puhuttavan teeman: Virheistä oppiminen tiimissä. Materiaalin läpikäynnin ja keskustelulomakkeen ohjaama keskustelu oli todella hyvä – keskustelu aaltoili rennossa ja vapaamuotoisessa ilmapiirissä. Koko tiimi osallistui vilkkaaseen keskusteluun.
Kirjoittaja
Työsuojelupäällikkö teollisuuden työpaikalta

Keskustelumallin materiaali sisältää

 • keskustelun vetäjän tukimateriaalin​ 
 • yhdeksän teemakorttia sisältäen valmiit keskustelukysymykset.Käytännön ohjeita:

 • Keskustelut voidaan käydä esihenkilö- tai tiimiohjautuvasti​.
 • Keskustelujen ajantarve on noin 2030 min/teema (riippuen osallistujamäärästä) ja niitä voidaan käydä esim. osana olemassa olevia palaverikäytäntöjä tai turvallisuustuokioita.​
 • Keskusteluista kirjataan muistiin kehittämistarpeita ja vahvuuksia sekä tiimin yhteisesti sopima arkinen muutos tai teko työn sujuvuuden ja turvallisuuden edistämiseksi.​

   

Keskustelumallin idea, tavoite ja sisällöt on kuvattu tiiviisti myös pdf-muodossa, jota voit hyödyntää asian esittelemiseksi työpaikallasi eteenpäin:

Ennen keskustelumallin käyttöönottoa käykää ensin organisaatiotasolla läpi seuraavalla sivulla esitetyt keskustelumallin hyödyntämiseen liittyvät käytännön kysymykset.