Salla Toppinen-Tanner blir arbetslivsprofessor i främjande av arbetsförmåga fr.o.m. 1.10

Jyväskylä universitet, Arbetshälsoinstitutet och Mellersta Finlands välfärdsområde inrättar en gemensam arbetslivsprofessur i främjande av arbetsförmåga. Det centrala målet är att förstärka organisationernas samarbete i främjandet av arbetsförmåga genom att sprida, utveckla och följa upp effektiva verksamhetsmodeller som grundar sig på forskningsrön.
Salla Toppinen-Tanner
Carita Aschan
Carita Aschan
Salla Toppinen-Tanner
Salla Toppinen-Tanner

Jyväskylä universitet, Arbetshälsoinstitutet, Mellersta Finlands välfärdsområde Pressmeddelande 4.9.2023

Salla Toppinen-Tanner startar som arbetslivsprofessor i främjande av arbetsförmåga den 1 oktober 2023. Hon disputerade för doktorsgraden i psykologi år 2011 med temat utbrändhet och dess orsaker, utveckling och följder. Hon har på Arbetshälsoinstitutet undersökt effektivitet vid interventioner som ökar hanteringen av arbetskarriären och deltagit i utvecklingen av därtill förknippade metoder, till exempel för förebyggande av arbetsoförmåga som beror på den psykiska hälsan och för utveckling av kompetensen i mitten av karriären.

Uppgiften som arbetslivsprofessor i främjande av arbetsförmåga är placerad vid psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet. Professurens längd är tre år med 20 procents arbetstid. Salla Toppinen-Tanner fortsätter som direktör för enheten för arbetsförmåga och arbetskarriärer vid Arbetshälsoinstitutet.

Toppinen-Tanner har lett projekt förknippade med att skapa balans mellan arbete och det övriga livet, såsom det nationella programmet för arbete och familjeliv, samt deltagit i och hjälpt till att verkställa den nationella strategin för psykisk hälsa 2030. Som direktör för enheten för arbetsförmåga och arbetskarriärer har hon deltagit i planeringen och genomförandet av programmet för arbetsförmåga, programmet för psykisk hälsa i arbetslivet och de projekt som dessa föranlett.

”Jag vill rikta mer uppmärksamhet åt upprätthållandet och förbättringen av arbetsförmågan. I synnerhet utmaningar med den psykiska hälsan behöver nya lösningar. Ett föränderligt arbetsliv kräver arbetsföra människor. Det är viktigt att arbeta för att arbetslivet ser lockande ut för unga och att de åldrande arbetstagarna vill fortsätta i arbetslivet. Som bäst svarar forskning av hög kvalitet på aktuella samhälleliga behov och forskningsrön utnyttjas i beslutsfattandet och planeringen av åtgärder”, säger Salla Toppinen-Tanner.

Betydelsen av främjande av arbetsförmågan ökar hela tiden

Arbetslivsprofessuren i främjande av arbetsförmåga inrättades av Jyväskylä universitet, Arbetshälsoinstitutet och Mellersta Finlands välfärdsområde. Det centrala målet är att förstärka samarbetet mellan dessa tre organisationer i en situation där den samhälleliga betydelsen av främjandet av arbetsförmågan ökar ständigt och där det krävs utveckling, spridning och uppföljning av effektiva verksamhetsmodeller som grundar sig på forskningsrön.

”Arbetslivsprofessorn inriktar sig på den psykologiska institutionens och fakultetens högklassiga forskning om arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet samt stärker den och den tvärvetenskapliga forskningen och utbildningen inom välbefinnande som ligger i kärnan av Jyväskylä universitets strategi (JYUWell), vilket möjliggör nya utspel i partnerskapet med två betydande samarbetsaktörer”, konstaterar dekan Anna-Maija Poikkeus.  

”Det är glädjande hur snabbt vi har byggt upp ett nytt samarbete med välfärdsområdet. Tillsammans med våra partner ökar vi enligt vår strategi kompetensen och välbefinnandet i hela samhället”, berättar rektor Jari Ojala

”Vi vill på olika sätt stärka FUUI-verksamheten (forskning, utbildning, utveckling och innovationer) och bygga upp partnerskapet med Jyväskylä universitet och Arbetshälsoinstitutet. Våra strategiska framgångsfaktorer inbegriper kunskap och reform, med hjälp av vilka vi kan utveckla tjänster, i synnerhet tjänsternas effektivitet, kvalitet och produktivitet. Den nya professuren utvidgar forsknings- och utvecklingsarbetet för alla aktörer”, säger välfärdsområdesdirektör Jan Tollet från Mellersta Finlands välfärdsområde.

Som arbetslivsprofessor kan utses en person som har betydande yrkesmässig kompetens inom uppgifter på ledarskapsnivå från utanför högskolevärlden och vars kompetens kan anses vara av särskild nytta för universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet.

Mer information

  • Salla Toppinen-Tanner, direktör för enheten för arbetsförmåga och arbetskarriärer, Arbetshälsoinstitutet, Salla.Toppinen-Tanner [at] ttl.fi (Salla[dot]Toppinen-Tanner[at]ttl[dot]fi), 046 851 2517.
  • Carita Aschan, direktör för kompetenscentret, Arbetshälsoinstitutet, carita.aschan [at] ttl.fi (carita[dot]aschan[at]ttl[dot]fi), 043 820 0923
  • Anna-Maija Poikkeus, dekan, tfn 040 805 3363, anna-maija.poikkeus [at] jyu.fi
  • Jan Tollet, välfärdsområdesdirektör, Mellersta Finlands välfärdsområde, tfn 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi

 

 

 

 

Dela innehåll på sociala medier!