Salla Toppinen-Tanner työkyvyn edistämisen työelämäprofessoriksi 1.10. alkaen

Jyväskylän yliopisto, Työterveyslaitos ja Keski-Suomen hyvinvointialue perustavat yhteisen työkyvyn edistämisen työelämäprofessuurin. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa organisaatioiden yhteistyötä työkyvyn edistämisessä tutkimustietoon perustuvia vaikuttavia toimintamalleja levittäen, kehittäen ja seuraten.
Salla Toppinen-Tanner
Carita Aschan
Carita Aschan
osaamiskeskuksen johtaja
Salla Toppinen-Tanner
Salla Toppinen-Tanner
johtaja

Jyväskylän yliopisto, Työterveyslaitos ja Keski-Suomen hyvinvointialue tiedottavat 4.9.2023

Työkyvyn edistämisen työelämäprofessorina 1.10.2023 aloittava Salla Toppinen-Tanner on väitellyt psykologian tohtoriksi vuonna 2011 työuupumuksen syistä, kehittymisestä ja seurauksista. Hän on tehnyt Työterveyslaitoksessa vaikuttavuustutkimusta työuran hallintaa lisäävistä interventioista sekä ollut mukana kehittämässä näihin liittyviä menetelmiä esimerkiksi mielenterveysperusteisen työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseksi ja keskiuralla osaamisen kehittämiseksi.  

Työkyvyn edistämisen työelämäprofessorin tehtävä sijoittuu Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle. Professuurin kesto on kolme vuotta 20 % työajalla. Salla Toppinen-Tanner jatkaa työkyky- ja työurat -yksikön johtajana Työterveyslaitoksessa. 

Toppinen-Tanner on johtanut työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyviä projekteja, kuten kansallista Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa sekä ollut mukana tekemässä ja toimeenpanemassa kansallista Mielenterveysstrategiaa 2030. Työkyky ja työurat -yksikön johtajana ollessaan hän on osallistunut Työkykyohjelman ja Työelämän mielenterveysohjelman ja niiden jatkohankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. 

"Haluan suunnata enemmän huomiota työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Erityisesti mielenterveyden haasteisiin on kehitettävä ratkaisuja. Muuttuva työelämä vaatii työkykyisiä ihmisiä. On tärkeää toimia sen eteen, että työelämä näyttäytyisi nuorille houkuttelevana ja että ikääntyvät työntekijät haluaisivat jatkaa työelämässä. Parhaimmillaan korkeatasoinen tutkimus vastaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja tutkimustietoa hyödynnetään päätöksenteossa ja toimenpiteiden suunnittelussa”, Salla Toppinen-Tanner sanoo. 

Työkyvyn edistämisen merkitys kasvaa jatkuvasti 

Työkyvyn edistämisen työelämäprofessuuriin perustajatahoina ovat Jyväskylän yliopisto, Työterveyslaitos ja Keski-Suomen hyvinvointialue. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa näiden kolmen organisaation yhteistyötä tilanteessa, jossa työkyvyn edistämisen yhteiskunnallinen merkitys jatkuvasti kasvaa ja jossa kaivataan tutkimustietoon perustuvaa vaikuttavien toimintamallien kehittämistä ja niiden levittämistä ja seurantaa. 

”Työelämäprofessori kiinnittyy psykologian laitoksen ja tiedekunnan korkeatasoiseen työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvään tutkimukseen, vahvistaa sitä sekä Jyväskylän yliopiston strategian keskiössä hyvinvoinnin monialaista tutkimusta ja koulutusta (JYUWell) mahdollistaen uusia avauksia kumppanuudessa kahden merkittävän yhteistyötahon kanssa”, dekaani Anna-Maija Poikkeus toteaa.    

”On ilahduttavaa, kuinka nopeasti olemme rakentaneet uutta yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Yhdessä kumppaniemme kanssa lisäämme strategiamme mukaisesti osaamista ja hyvinvointia koko yhteiskunnassa”, rehtori Jari Ojala kertoo.  

“Haluamme vahvistaa eri tavoin TKKI-toimintaa (tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatiot) sekä rakentaa kumppanuutta Jyväskylän yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa. Strategisiin menestystekijöihimme luetaan tieto ja uudistuminen, joiden avulla voimme kehittää palveluita, erityisesti palveluiden vaikuttavuutta, laatua ja tuottavuutta. Uusi professuuri laajentaa kaikkien toimijoiden tutkimus- ja kehittämistyötä”, sanoo hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet Keski-Suomen hyvinvointialueelta. 

Työelämäprofessoriksi voidaan nimittää henkilö, jolla on merkittävää ammatillista osaamista johtavan tason tehtävistä korkeakoulumaailman ulkopuolelta, ja jonka osaamisesta voidaan katsoa olevan erityistä hyötyä yliopiston opetus- ja tutkimustoiminnalle. 

Lisätiedot

  • Salla Toppinen-Tanner, työkyky- ja työurat -yksikön johtaja, Työterveyslaitos, Salla.Toppinen-Tanner [at] ttl.fi (Salla[dot]Toppinen-Tanner[at]ttl[dot]fi), 046 851 2517. 

  • Carita Aschan, osaamiskeskuksen johtaja, Työterveyslaitos, carita.aschan [at] ttl.fi (carita[dot]aschan[at]ttl[dot]fi), 043 820 0923 

  • Anna-Maija Poikkeus, dekaani, puh. 040 805 3363, anna-maija.poikkeus [at] jyu.fi 

  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi 

 

Jaa sisältö somessa!