Laboratorieanalyser och testning

Vi erbjuder högklassiga tjänsteanalyser för utvärdering av kemisk och mikrobiologisk exponering samt exponering som orsakas av aerosoler i arbetsmiljön. Asbestanalyser och andra analyser av skadliga ämnen i byggnader är också avsedda för privatpersoner. Våra laboratorietjänster är finländska Nyckelflaggan-tjänster. Läs mer nedan och kontakta oss!
Kaksi laboratoriotyöntekijää työskentelee kahden tietokonenäytön edessä.