Arbetshälsoinstitutets nätverksverksamhet

Vi agerar aktivt i både internationella och nationella nätverk där samarbete hjälper att främja spridningen av forskningsbaserad kunskap och bra praxis inom välbefinnande i arbetet och arbetssäkerhet.
Nainen ja kaksi miestä keskustelemassa

Vi är Finlands samordningscentrum för EU-OSHA

Vi är Finlands samordningscentrum (Focal Point) för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA), via vilken vi sprider europeisk forskningsdata om arbetslivet.

Vi samarbetar internationellt

  • Internationella arbetsorganisationen (ILO)
  • Världshälsoorganisationen (WHO)
  • Internationella arbetsmiljökommissionen (ICOH) 
  • Internationella organisationen för social trygghet (ISSA)
  • Koalitionen för bättre arbetsförhållanden
  • Europeiska nätverket för arbetshälsoinstitut (PEROSH)
  • Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
  • Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott
  • Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet (NIVA)
  • I Finland är vi en del av sammanslutningen av forskningsinstitut (TULANET)

Vi påverkar i arbetsgrupper

Våra experter påverkar i ett flertal arbetsgrupper som främjar hälsa och säkerhet på en hög nivå. Exempel på dessa arbetsgrupper har sammanställts nedan per tema.