Policyrekommendationer

Arbetshälsoinstitutets policyrekommendationer erbjuder forskningsbaserad kunskap som stöd för politiskt beslutsfattande. Med hjälp av dem är det möjligt att sprida bra praxis inom det finländska arbetslivet både regionalt och nationellt.
-

Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt och expertarbete producerar viktig information om det finländska arbetslivet. Med hjälp av en policyrekommendation, dvs. en ”policy brief”, kan denna information förmedlas till politiska beslutsfattare som kan utnyttja informationen i beslutsfattandet.

Policyrekommendationer är en del av Arbetshälsoinstitutets påverkansarbete som hjälper oss bygga ett bättre arbetsliv.  Målet för vår verksamhet är att kvaliteten på det finländska arbetslivet förbättras och att arbetsproduktiviteten och deltagandet i arbetet ökar även i samband med förändringar i arbetslivet.

Vi lyfter aktivt fram forskningsbaserad kunskap om arbetsförmåga, arbetshälsa, arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet i den samhälleliga diskussionen.