Glad och trygg på jobbet

Med psykologisk säkerhet avses en delad uppfattning om att gruppen är trygg för personligt risktagande och att alla kan vara sig själva utan att bli förlöjligade. God psykologisk säkerhet i arbetsgemenskapen förbättrar arbetshälsan.
-

Under övergången till välbefinnandeområden betonas behovet av psykologisk säkerhet och det lärande den främjar. Misstag görs oundvikligen i en osäker miljö och det är nödvändigt att lära sig av dessa. Man lär sig av misstag bara om man har mod att lyfta fram dem. 

När tröskeln för att delta i diskussionen är låg är idérikedomen friare och det är mer sannolikt att nya lösningar hittas

Ny forskning visar att god psykisk säkerhet är förenat med bättre återhämtning. Dessutom ser den ut att påverka hur den negativa effekten av arbetsbelastningen påverkar återhämtningen: när det råder hög psykologisk säkerhet i arbetsgemenskapen är den negativa effekten av arbetsbelastningen mindre än om den psykologiska säkerheten är låg. 

Så det är värt att investera i psykologisk säkerhet.

Hur kan du stärka den psykologiska säkerheten själv och tillsammans?

  1. Det är värt att skapa utrymme och ställen på arbetsplatsen där det är möjligt att mötas och bli hörd. Positiv, öppen och respektfull interaktion är en del av den psykologiska säkerheten. Men det betyder inte att man måste vara överens om allt.

  2. Ledningen, cheferna och teamledarna är nyckelpersoner och exempel som kan skapa en säker atmosfär. Omvänt kan man säga att det är lätt för en chef eller ledare att skapa osäkerhet genom egna handlingar.

  3. Som medarbetare kan du också stödja psykologisk säkerhet genom att vara respektfull, uppskattande, omtänksam och lyssna på andra. På arbetet ser man till att alla blir hörda, att allas åsikter är värdefulla och att ingens åsikter underskattas.

 

Läs mer om hur man själv och tillsammans kan bygga upp den psykologiska säkerheten i arbetsgemenskapen:

På jobbet utan rädsla – psykologisk säkerhet i arbetsgemenskapen (på finska).