Bli en expert på arbetarskyddet

Har du uppgifter i egenskap av chef, arbetarskyddschef eller inom arbetarskyddsfullmäktige eller -kommissionen? Eller är du intresserad av frågor gällande arbetarskyddet? Arbetshälsoinstitutets utbildningar stödjer dig på din resa mot expertis på arbetarskydd!
Kuvituskuva

Arbetarskyddslagen definierar principerna för att leda arbetarskyddet och samarbetet på arbetsplatsen men ger även en frihet med metoder. Våra utbildningar hjälper till att skapa ett rimligt och ändamålsenligt arbetarskydd. Vi behandlar till exempel målsättningar inom arbetarskyddet, parternas roller och ansvar, samarbete och organisering av detta samt exempel på välfungerande metoder.

Arbetshälsoinstitutets arbetarskyddsutbildningar ger dig

  • en helhetsuppfattning av arbetarskyddet för att ta kontroll över situationen
  • aktuell information för att säkerställa utvecklingen av arbetarskyddet 
  • kamratstöd och nätverk för att dela erfarenheter och god praxis
  • råd och praktiska exempel av våra experter för att utveckla din kompetens inom arbetarskyddet.

Vi erbjuder utbildningar såväl för dem som är nya inom arbetarskyddet som för dem som arbetat med frågorna under en längre tid. Välj den rätta utbildningen från kompetensstigen för dig och anmäl dig!

Citat
En av våra främsta styrkor, som skiljer våra utbildningar från andra, är sakkunnigheten hos våra utbildare. Vi blir tackade av våra kunder för detta.
Författare
Mika Liuhamo, produktchef
Kattavan työsuojeluosaamisen elementit

Läs mer om våra arbetarskyddskurser

Våra experter

Henkilökuva Mika Liuhamo

Mika Liuhamo

E-post
mika.liuhamo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8620
Hanna Uusitalo

Hanna Uusitalo

E-post
hanna.uusitalo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8666