Atria on Nolla tapaturmaa -foorumin viidessadas jäsenyritys

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi on kasvanut jo viidensadan jäsenyrityksen kokoiseksi. Foorumin viidessadas jäsenyritys on elintarviketeollisuuden yritys Atria. Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tarkoituksena on motivoida ja rohkaista työpaikkoja tavoittelemaan korkeaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tasoa.
Työntekijät keskustelevat työmaalla.

Muutos turvallisuuskulttuurin suhteen sai Atriassa alkusysäyksen vuonna 2007 yrityksessä sattuneen vakavan työtapaturman jälkeen. Pitkäjänteinen työ on tuonut tulosta. Viiden viime vuoden aikana poissaoloon johtaneet tapaturmat ovat puolittuneet.  

– Merkittävin muutos on koko organisaation sitoutuminen tavoitteen saavuttamiseen. Se on tarkoittanut turvallisuusperiaatteiden tarkastelua ja perusteiden luomista. Punaisena lankana on, että työturvallisuus on osa työtä, ei erillinen asia, sanoo työsuojelupäällikkö Antti Rentola Atria Suomesta. 

Systemaattista työtä Atriassa on tehty myös vuonna 2009 käynnistetyssä varhaisen välittämisen projektissa. Pyrkimyksenä oli vähentää korkeita sairauspoissaoloja.  

– Pian huomattiin, että pelkästään työterveyshuollon kehittäminen, kuten sairauksien ennalta ehkäisy ja hoitaminen sekä varhaiskuntoutus, ei riitä. Samalla on panostettava etenkin esimiestyön kehittämiseen ja työturvallisuuteen, korostaa johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen Atriasta.  

Vertaistukea ja yhdessä oppimista 

Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyritykseksi liittymisestä Atria hakee vertaistukea ja yhteisistä asioista oppimista. Ajatus siitä, että kaikkea ei tarvitse opetella itse, houkuttaa. Vastavuoroisesti atrialaiset haluavat olla aktiivisia ryhmäläisiä. Apua ja tukea annetaan mielellään muille. 

Elintarvikealalla työsuojelun haasteet ovat isoja, kun oman väen työturvallisuuden lisäksi asiakkaille tulee taata hygienia ja tuoteturvallisuus. Ja elintarvikeala on perinteisesti ollut korkea tapaturmataajuuden ala. 

–  Lihateollisuudessa tuotannossa käytetään paljon veitsiä, ja työtahti on kiireinen tai jopa pakkotahtinen, mikä altistaa tapaturmille. Tuotannossa on myös runsaasti koneita, joissa on leikkaavia tai ruhjovia osia. Lisäksi tuotannossa on runsaasti raskaidenkin taakkojen nostelua ja siirtelyä. Monesti lattiat ovat märkiä ja siten liukkaita, Kinnunen luettelee riskejä. 

Rentola uskoo mahdollisuuksiin tehdä työtä turvallisesti, kun siihen luodaan olosuhteet ja kun jokainen on valmis muuttamaan tekemisen tapoja. 

– Turvallisuus alkaa minusta. Usein se vaatii oman tekemisen muuttamista. Lisäksi turvallisuus on yhteisvastuullista. Meidän on huolehdittava toisistamme ja puututtava asioihin, jos näemme väärää toimintaa, Rentola muistuttaa. 

Työtapaturmia ja sairauspoissaoloja pystytään vähentämään myös työterveysyhteistyöllä. 

– Työpaikan riskit on syytä kartoittaa yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajan tai esihenkilöiden kanssa työpaikkaselvitysten yhteydessä. Tässä auttavat esimerkiksi ergonomian optimoiminen, sopivat työvälineet ja apuvälineet. Rohkaisemme myös työterveydessä työntekijöitä huolehtimaan kunnostaan. Hyväkuntoisen ihmisen tapaturmariskit ovat pienemmät eikä hän saa niin herkästi rasitusvaivoja, Kinnunen toteaa. 

Foorumi toivottaa uudet jäsenyritykset tervetulleiksi 

– Atrian liittyminen jäsenyritykseksi ilahduttaa meitä suuresti, ja odotamme hyödyllistä yhteistyötä, Nolla tapaturmaa -foorumin johtaja Tiina-Mari Monni sanoo. 

Nolla tapaturmaa -foorumi tarjoaa jäsenyrityksille kattavan valikoiman ajankohtaista työturvallisuus- ja työhyvinvointiaineistoa. Foorumin kautta voi kysellä apua tai ideoita työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen sekä jakaa ajatuksia toisten työpaikkojen kanssa. 

Foorumi myöntää myös vuosittain työturvallisuuden tasoluokitukset niitä hakeville jäsentyöpaikoille tai niiden yksiköille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. 

–  Jäseneksi voi liittyä jokainen työpaikka riippumatta työturvallisuuden lähtötasosta, toimialasta tai työpaikan koosta. Tarjolla on tietoa, parhaita käytäntöjä, ideoita ja materiaalia työpaikkojen avuksi. 

Foorumi järjestää erilaisia tapahtumia, muun muassa vuosittaisen, kaksipäiväisen Nolla tapaturmaa -seminaarin. Ensi toukokuussa Helsingissä järjestettävässä seminaarissa juhlistetaan foorumin 20-vuotista taivalta. Seminaarin teemana on “Turvallisuus on kohtaamisia”. Ilmoittautuminen juhlaseminaariin aukeaa 2.1.2023. 

Nolla tapaturmaa -foorumin seminaari | Työterveyslaitos (ttl.fi) 

Lisätietoja 

  • Tiina-Mari Monni, Nolla tapaturmaa -foorumin johtaja, puh. 030 474 2065, tiina-mari.monni [at] ttl.fi (tiina-mari[dot]monni[at]ttl[dot]fi) 
  • Maija-Leena Merivirta, erityisasiantuntija, puh. 030 474 8677, maija-leena.merivirta [at] ttl.fi (maija-leena[dot]merivirta[at]ttl[dot]fi) 

Jaa sisältö somessa!