Organisaatio ja johtaminen

Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön alainen, itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Olemme valtakunnallinen organisaatio ja toimimme viidellä paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. 

Organisaatiokaavio

-

Organisaatio

Organisaatiomme koostuu tutkimus ja palvelu -osaamiskeskuksesta, kehitys ja tuki -osaamiskeskuksesta sekä näihin kuuluvista yksiköistä.

Tutkimus ja palvelu -osaamiskeskus vastaa Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävästä asiantuntijatyöstä sekä palveluliiketoiminnasta – siis toiminnan johtamisesta suhteessa ulkoisiin asiakkaisiin ja sidosryhmiin. 

Kehitys ja tuki -osaamiskeskus vastaa Työterveyslaitoksen sisäisestä kehittämisestä ja digitalisaatiosta, henkilöstö-, viestintä- ja talousasioista sekä operatiivisesta tuesta. 

Johtaminen

Työterveyslaitoksen ylin päättävä elin on johtokunta. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa johtokunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on valtiovallan lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustus. 

Työterveyslaitosta johtaa pääjohtaja. Pääjohtajan tukena laitoksen strategisessa johtamisessa toimii johtoryhmä, jonka jäseniä ovat pääjohtajan lisäksi tutkimus ja palvelu -osaamiskeskuksen johtaja, kehitys ja tuki -osaamiskeskuksen johtaja sekä näihin kuuluvien yksiköiden johtajat. Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa strategian toteutuminen, vahvistaa Työterveyslaitoksen roolia työelämän kehittämisessä ja rakentaa laitoksen sisäistä yhteistyötä ja luottamusta.

Työterveyslaitoksen palveluliiketoimintaa ohjaa Työterveyslaitoksen palvelut ohjausryhmä. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävää toimintaa ohjaa Valtionosuustoiminnan ohjausryhmä. Molempien ohjausryhmien jäseniä ovat pääjohtajan lisäksi molempien osaamiskeskusten johtajat. Ohjausryhmien teknisen sihteerin tehtävää hoitaa pääjohtajan sihteeri.

Pääjohtaja

Antti Koivula

Antti Koivula

pääjohtaja
Sähköpostiosoite
antti.koivula [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2340

Pääjohtajan sihteeri, johtoryhmän, ohjausryhmien ja johtokunnan tekninen sihteeri

Leena Saarni

Leena Saarni

pääjohtajan sihteeri
Sähköpostiosoite
leena.saarni [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2341

Johtoryhmä

Antti Koivula

Antti Koivula

pääjohtaja
Sähköpostiosoite
antti.koivula [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2340
Kirsi Ahola

Kirsi Ahola

johtaja
Sähköpostiosoite
kirsi.ahola [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2492
Tommi Alanko

Tommi Alanko

johtaja
Sähköpostiosoite
tommi.alanko [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2793
Carita Aschan

Carita Aschan

osaamiskeskuksen johtaja
Sähköpostiosoite
carita.aschan [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2776
Eva Helaskoski

Eva Helaskoski

johtaja
Sähköpostiosoite
eva.helaskoski [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2300
Päivi Husman

Päivi Husman

johtaja
Sähköpostiosoite
paivi.husman [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2613
Juulia Ijäs

Juulia Ijäs

johtaja
Sähköpostiosoite
juulia.ijas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2417

Saija Ikola

johtaja
Sähköpostiosoite
saija.ikola [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3256
Henkilökuva Anne Linna

Anne Linna

osaamiskeskuksen johtaja
Sähköpostiosoite
anne.linna [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7538
Henkilökuva Mikko Mäkipää

Mikko Mäkipää

johtaja
Sähköpostiosoite
mikko.makipaa [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3026
Henkilökuva Sirpa Pennanen

Sirpa Pennanen

johtaja
Sähköpostiosoite
sirpa.pennanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7234
Salla Toppinen-Tanner

Salla Toppinen-Tanner

johtaja
Sähköpostiosoite
salla.toppinen-tanner [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2441
Marja Tuomainen

Marja Tuomainen

johtaja
Sähköpostiosoite
marja.tuomainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2652

Johtokunta

Työterveyslaitoksen johtokunnan asettaa sosiaali- ja terveyministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on valtiovallan lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustus. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Työterveyslaitoksen johtokunnan toimikaudelle 1.1.2024–31.12.2026 (asettamispäätös VN/27927/2023-STM-6, 7.12.2023).

Puheenjohtaja

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, johtaja, Kansaneläkelaitos, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Henkilökohtainen varajäsen: Essi Rentola, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Varapuheenjohtaja

Annakaisa Iivari, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Henkilökohtainen varajäsen: Lassi Kauttonen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet

Lotta Savinko, tasa-arvo-ja työympäristöpäällikkö, Akava
Henkilökohtainen varajäsen: Jukka Mattila, lääketieteen lisensiaatti, Suomen Lääkäriliitto

Auli Rytivaara, asiantuntijalääkäri, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Henkilökohtainen varajäsen: Vesa Rantahalvari, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Anne Salomaa, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Henkilökohtainen varajäsen: Mikko Räsänen, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 

Niilo Hakonen, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija, Kunta-ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Henkilökohtainen varajäsen: Minna Salli, työelämän kehittämisen asiantuntija, Kunta-ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Henkilökohtainen varajäsen: Perttu Pyykkönen, järjestötoiminnan johtaja, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 

Ida Nummelin, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, STTK 
Henkilökohtainen varajäsen: Riina Nousiainen, asiantuntija, koulutus ja osaaminen, STTK

Riitta Työläjärvi, asiantuntijalääkäri, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
Henkilökohtainen varajäsen: Heli Puura, johtaja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Antti Närhinen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Henkilökohtainen varajäsen: Maija Lyly-Yrjänäinen, johtava asiantuntija, työ-ja elinkeinoministeriö

Työterveyslaitoksen edustajat

Antti Koivula, pääjohtaja
Leena Saarni, pääjohtajan sihteeri, tekninen sihteeri

Työterveyslaitoksen henkilökunnan edustajat

Helinä Hämäläinen, assistentti
Suzana Abenet, tuotepäällikkö, varajäsen