Organisaatio ja johtaminen

Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön alainen, itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Olemme valtakunnallinen organisaatio ja toimimme viidellä paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. 

Organisaatiokaavio

Työterveyslaitoksen organisaatio

Organisaatio

Organisaatiomme koostuu tutkimus ja palvelu -osaamiskeskuksesta, kehitys ja tuki -osaamiskeskuksesta sekä näihin kuuluvista yksiköistä.

Tutkimus ja palvelu -osaamiskeskus vastaa Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävästä asiantuntijatyöstä sekä palveluliiketoiminnasta – siis toiminnan johtamisesta suhteessa ulkoisiin asiakkaisiin ja sidosryhmiin. 

Kehitys ja tuki -osaamiskeskus vastaa Työterveyslaitoksen sisäisestä kehittämisestä ja digitalisaatiosta, henkilöstö-, viestintä- ja talousasioista sekä operatiivisesta tuesta. 

Johtaminen

Työterveyslaitoksen ylin päättävä elin on johtokunta. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa johtokunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on valtiovallan lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustus. 

Työterveyslaitosta johtaa pääjohtaja. Pääjohtajan tukena laitoksen strategisessa johtamisessa toimii johtoryhmä, jonka jäseniä ovat pääjohtajan lisäksi tutkimus ja palvelu -osaamiskeskuksen johtaja, kehitys ja tuki -osaamiskeskuksen johtaja sekä näihin kuuluvien yksiköiden johtajat. Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa strategian toteutuminen, vahvistaa Työterveyslaitoksen roolia työelämän kehittämisessä ja rakentaa laitoksen sisäistä yhteistyötä ja luottamusta.

Työterveyslaitoksen palveluliiketoimintaa ohjaa Työterveyslaitoksen palvelut ohjausryhmä. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävää toimintaa ohjaa Valtionosuustoiminnan ohjausryhmä. Molempien ohjausryhmien jäseniä ovat pääjohtajan lisäksi molempien osaamiskeskusten johtajat. Ohjausryhmien teknisen sihteerin tehtävää hoitaa pääjohtajan sihteeri.

Pääjohtaja

Antti Koivula

Antti Koivula

pääjohtaja
Sähköpostiosoite
antti.koivula [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2340

Pääjohtajan sihteeri, johtoryhmän, ohjausryhmien ja johtokunnan tekninen sihteeri

Leena Saarni

Leena Saarni

pääjohtajan sihteeri
Sähköpostiosoite
leena.saarni [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2341

Johtoryhmä

Antti Koivula

Antti Koivula

pääjohtaja
Sähköpostiosoite
antti.koivula [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2340
Kirsi Ahola

Kirsi Ahola

johtaja
Sähköpostiosoite
kirsi.ahola [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2492
Tommi Alanko

Tommi Alanko

johtaja
Sähköpostiosoite
tommi.alanko [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2793
Carita Aschan

Carita Aschan

osaamiskeskuksen johtaja
Sähköpostiosoite
carita.aschan [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2776
Eva Helaskoski

Eva Helaskoski

johtaja
Sähköpostiosoite
eva.helaskoski [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2300
Päivi Husman

Päivi Husman

johtaja
Sähköpostiosoite
paivi.husman [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2613
Juulia Ijäs

Juulia Ijäs

johtaja
Sähköpostiosoite
juulia.ijas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2417
Minna Kolehmainen

Minna Kolehmainen

johtaja
Sähköpostiosoite
minna.kolehmainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2003
Sanna Lappalainen

Sanna Lappalainen

johtaja
Sähköpostiosoite
Sanna.Lappalainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2961
Anne Linna

Anne Linna

osaamiskeskuksen johtaja
Sähköpostiosoite
anne.linna [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7538
Mikko Mäkipää

Mikko Mäkipää

johtaja
Sähköpostiosoite
mikko.makipaa [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3026
Sirpa Pennanen

Sirpa Pennanen

johtaja
Sähköpostiosoite
sirpa.pennanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7234
Salla Toppinen-Tanner

Salla Toppinen-Tanner

johtaja
Sähköpostiosoite
salla.toppinen-tanner [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2441
Marja Tuomainen

Marja Tuomainen

johtaja
Sähköpostiosoite
marja.tuomainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2652

Johtokunta

Työterveyslaitoksen johtokunnan asettaa sosiaali- ja terveyministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on valtiovallan lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustus. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Työterveyslaitoksen johtokunnan toimikaudelle 1.1.2021–31.12.2023 (asettamispäätös STM113:00/2014, 4.12.2014).

 
   

Puheenjohtaja

Kari Välimäki, toimitusjohtaja,
Merimieseläkekassa, sosiaali-
ja terveysministeriön hallinnonala

Henkilökohtainen varajäsen

Taru Koivisto, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Varapuheenjohtaja

Liisa Siika-aho, johtaja
sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilökohtainen varajäsen

Essi Rentola, johtaja
sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Antti Närhinen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö Teija Felt, työmarkkinaneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry
Perttu Pyykkönen, edunvalvontajohtaja,
Maa- jametsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry
Anne Salomaa, asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Mikko Räsänen, asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Heikki Pärnänen, johtaja
Suomen Lääkäriliitto ry
Pilvi Österman, vt. puheenjohtaja,
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
Auli Rytivaara, asiantuntijalääkäri
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Vesa Rantahalvari, johtava asiantuntija,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Riitta Työläjärvi, asiantuntijalääkäri
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Heli Puura, johtaja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Erkki Auvinen, työelämäasiantuntija
STTK ry
Kirsi Suominen, viestintäasiantuntija
STTK ry
Niilo Hakonen, työelämän kehittämisen
asiantuntija, KT Kuntatyönantajat
Anna Kukka, johtaja
KT Kuntatyönantajat

TYÖTERVEYSLAITOKSEN EDUSTAJAT:

 
  Antti Koivula, pääjohtaja Leena Saarni, pääjohtajan sihteeri,
tekninen sihteeri

TYÖTERVEYSLAITOKSEN HENKILÖKUNNAN EDUSTAJAT:

 
   Helinä Hämäläinen, assistentti Suzana Abenet, tuotepäällikkö, varajäsen