Vaikutamme työelämän suuntaan

Millaisessa muutoksessa on suomalaisten työhyvinvointi, työkyky, työterveys ja työturvallisuus? Työterveyslaitos tuottaa tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja ja ottaa kantaa yhteiskunnallisesti tärkeisiin kysymyksiin. Tutustu näkemykseemme työelämän kehittämiskohteista.

Työelämän kehittämiskohteet

Toimintamme tähtää siihen, että suomalaisen työelämän laatu paranee, työn tuottavuus kasvaa ja työhön osallistuminen lisääntyy myös työelämän muutoksessa.

Nostamme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun tutkittua tietoa työkyvystä, työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. ​Tarjoamme myös näkökulmia työvoima- ja osaajapulan ratkaisemiseksi. 

Tutustu teemoihin, joihin parhaillaan vaikutamme.

Vaikutamme päätöksentekoon

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeet ja asiantuntijatyö tuottavat tärkeää tietoa suomalaisesta työelämästä. Politiikkasuosituksen eli "policy briefin" avulla tätä tietoa välitetään poliittisille päättäjille hyödynnettäväksi päätöksenteossa.  Lisäksi vuonna 2022 julkaisimme 28 virallista lausuntoa päätöksenteon tueksi.

Toteutamme työelämän kehittämisohjelmia

Työterveyslaitos on keskeisessä roolissa työelämää kehittävissä hallitusohjelmahankkeissa. Tutustu Työkykyohjelman, Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030) sekä Työelämän mielenterveysohjelman tuotoksiin.  

Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä ja kansallisissa verkostoissa

Työterveyslaitoksen asiantuntijat vaikuttavat lukuisissa korkean tason terveyttä ja turvallisuutta edistävissä työryhmissä. Yhteistyössä edistämme tutkitun tiedon ja hyvien käytäntöjen levittämistä työterveydestä ja työturvallisuudesta.

Levitämme eurooppalaista tutkimustietoa työelämästä

Toimimme Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston EU-OSHA:n Suomen koordinaatiokeskuksena (Focal Point), jonka kautta välittämme ajankohtaista tutkimustietoa suomalaisille työpaikoille.

Lisätietoa vaikuttamistyöstä

Onko sinulla kysyttävää Työterveyslaitoksen vaikuttamistyöstä? Ota yhteyttä, jos et löydä kaipaamaasi tietoa.

Kirsi Ahola

Kirsi Ahola

johtaja
Sähköpostiosoite
kirsi.ahola [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2492