Vastuullisuus – kohti kestävää työelämää

Vastuullisuus on sisäänrakennettu tehtäväämme työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittäjänä. Teemme hartiavoimin töitä, jotta suomalainen työelämä olisi maailman parasta ja työ tuottaisi hyvinvointia yksilöille, työpaikoille ja koko yhteiskunnalle muuttuvan työelämän erilaisissa tilanteissa – maapallon hyvinvointia unohtamatta.
-

Ajankohtaisia vastuullisuustekojamme

  • Kehitämme vastuullisuusjohtamista.
  • Haemme vuonna 2024 jokaiselle toimipisteellemme WWF:n Green Office -sertifikaattia, jonka avulla pyrimme kunnianhimoisesti leikkaamaan toimiemme aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 
  • Viestimme aktiivisemmin vastuullisuustyöstämme.
  • Määrittelemme digitaalisen markkinoinnin hiilijalanjälkeämme. Pitkän aikavälin tavoitteena on digitaalisesta markkinoinnista ja viestinnästä aiheutuvan hiilijalanjäljen jatkuva mittaaminen sekä dataan perustuva toimintamalli energiankulutuksen pienentämiseksi. 

Hyvinvointia työstä – vastuullisesti

Työllämme on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Kehitämme työyhteisöjä ja työympäristöjä, jotta työ olisi jokaiselle suomalaiselle mielekästä, terveellistä ja turvallista vuoden jokaisena päivänä. Tavoitteenamme on työterveyden, -turvallisuuden ja -hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen edistämisen kautta lisätä työn tuottavuutta sekä pidentää työuria. 

Seuraavien esimerkkien kautta piirrämme kuvaa työstämme maailman parhaan työelämän rakentamiseksi. Paljon on tehtävää tavoitteemme saavuttamiseksi, mutta paljon olemme jo tehneetkin!

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus on aivan toimintamme ytimessä. Tekemisemme tähtää siihen, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua työelämään sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. 

Meidän työpaikka

Jaetut arvot ja toimintakulttuuri, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen, kannustava työilmapiiri ja yhteisöllisyys, hyvä tiedonkulku sekä terveelliset työolosuhteet edistävät myös meidän työtisläisten hyvinvointia. Meillä Työterveyslaitoksessa työntekijöiden tasapuolinen kohtelu huomioidaan aktiivisesti arjessa.