Avoin data

Työterveyslaitoksen tutkimusaineistoja on saatavilla maksutta avoimena datana. Tuemme tutkimusaineistojen avointa saatavuutta ja hyödynnettävyyttä ja osallistumme aktiivisesti suomalaisen avoimen tieteen kehittämiseen.
Tutkija tekee töitä toimistossa kannettavalla tietokoneella.

Avoimet tietoaineistomme löytyvät Työelämätieto-palvelusta

Suurin osa avoimesta datastamme löytyy tuottamastamme Työelämätieto-palvelusta, joka kokoaa työelämädataa eri lähteistä ja tarjoaa sen avoimesti käyttöön. Palvelua päivitetään jatkuvasti.

Työelämätieto-palvelun kautta asiantuntijat, media, työelämänkehittäjät ja muut työelämätietoa hyödyntävät tahot saavat käyttöönsä ajantasaisen ja luotettavan tiedon suomalaisesta työelämästä.

Palvelusta löytyy

  • dataa, jota voi tarkastella omien tarpeiden mukaan
  • asiantuntijan tulkintaa tarjoavia artikkeleita, joissa dataa tarkastellaan yhdestä mahdollisesta näkökulmasta.

Avoin tutkimusaineisto -periaate

Tuemme Työterveyslaitoksessa tutkimusaineistojen avointa saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Osallistumme suomalaisen avoimen tieteen kehittämiseen muun muassa Avoimen tieteen kansallisen koordinaation kautta.

Otamme huomioon aineiston avaamiseen liittyvät rajoitteet, joita ovat aineiston omistus- ja käyttöoikeudet sekä lainsäädäntö. Tutkimusaineistoa avatessa on varmistettava henkilötietojen suoja.

Huomioimme aineistojen avoimuuden periaatteen mahdollisuuksien mukaan tutkimuksen suunnittelussa ja aineistojen keräysvaiheessa. Yksi ratkaisu henkilötietojen suojaamiseen on datan anonymisointi.

Lisenssit ja käyttöehdot

Työterveyslaitoksen avoimet tietoaineistot on lisensoitu Creative Commons 4.0-Nimeä lisenssillä, jollei yksittäisen tietoaineiston tai lähdekoodipaketin kohdalla muuta lisenssiä ilmoiteta. CC-4.0-Nimeä on julkishallinnon suositeltu lisenssi Suomessa.

Kun käytät Työterveyslaitoksen avoimia tietoaineistoja, mainitse Työterveyslaitoksen nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Työterveyslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisterin 05/2016 aineistoa). Lisäksi mainitse aineistoon liittyvä tieteellinen julkaisu, mikäli tällainen on aineiston tiedoissa määritelty.

Julkaisujen avoin saatavuus

Julkaisemme Työterveyslaitoksessa tehtyjen tutkimusten tulokset tieteelliseltä vaikuttavuudeltaan mahdollisimman merkittävissä julkaisukanavissa. Tulokset (artikkelit) pyrimme julkaisemaan avoimesti seuraavilla tavoilla:

  • Julkaisu Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä (kultaisen tien periaate).
  • Julkaisu Open Access -artikkelina tilausmaksullisessa lehdessä (ns. hybridijulkaisu).
  • Rinnakkaistallenne (editoimaton preprint-versio) esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteisessä avoimessa julkaisuarkistossa silloin, kun artikkeli julkaistaan tilausmaksullisessa lehdessä (vihreän tien periaate).

Kysy avoimesta datasta

Anna palautetta tai kerro toiveesi uusista avattavista aineistoista.

Erika Gröhn

Erika Gröhn

kehittämispäällikkö
Sähköpostiosoite
erika.grohn [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3265