Talous ja rahoitus

Työterveyslaitos on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toiminnasta noin puolet rahoitetaan valtion talousarviorahoituksella. Vuonna 2022 Työterveyslaitoksen rahoituksesta noin neljäsosan muodostivat palveluliiketoiminnan tuotot ja kuudesosa tuli tutkimustoiminnan rahoittajilta.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Työterveyslaitos vaikuttaa yhteiskunnassa tavoitteenaan hyvän työelämän kehittäminen. Laitos tuottaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa päätöksenteon tueksi ja edistää siihen perustuvia, terveyden ja turvallisuuden kannalta hyviä toimintatapoja. Työterveyslaitos edistää hyvää työelämää myös hoitamalla ministeriöiden laitokselle antamia tehtäviä, ylläpitämällä lakisääteisiä rekistereitä sekä laatimalla pyydettyjä lausuntoja. Tätä työtä rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä rahoituksella (valtionosuus).

Liiketoiminta

Työterveyslaitos auttaa asiakkaitaan kehittämään henkilöstön terveyttä ja työkykyä sekä turvallisia ja työhyvinvointia edistäviä työympäristöjä ja työyhteisöjä.  

Työterveyslaitos  tuottaa  

  • laboratoriopalveluita  

  • työhygieenisia palveluita

  • kehittämis- ja konsultointipalveluita 

  • koulutuksia ja verkkovalmennuksia sekä

  • harjoittaa työlääketieteen potilastoimintaa. 

Työterveyslaitoksen liiketoiminta perustuu pitkäaikaiseen, monitieteiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön. Laitoksella on myös  vuosikymmenien kokemus jatkuvasta vuorovaikutuksesta työpaikkojen kanssa. Toiminta on riippumatonta ja puolueetonta.

Yhteisrahoitteinen tutkimus- ja kehittämistoiminta

Työterveyslaitos tekee työelämää palvelevaa ja vaikuttavaa soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoite on luoda ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin ja ajankohtaisiin työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kysymyksiin. Yhteisrahoitteisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin Työterveyslaitos saa osarahoituksen tutkimusrahoittajilta.  

Kulujen, tuottojen ja valtionosuuden kehitys 2018–2022

Työterveyslaitoksen tuottojen, kulujen ja valtionosuuden kehitys 2018 - 2022.

Tieteelliset julkaisut, tutkimukseen käytetty työaika ja ulkoinen tutkimusrahoitus 2018 - 2022

Työterveyslaitoksen tieteelliset julkaisut, tutkimukseen käytetty työaika ja ulkoinen tutkimusrahoitus vuosina 2018 - 2022.