Asiakastarinoita palveluista

Miten palveluitamme on hyödynnetty organisaatioissa, ja millaisia kokemuksia asiakkaillamme on niistä? Tutustu asiakkaidemme onnistumisiin!
Hymyileviä ihmisiä työskentelemässä yhdessä toimistossa

Laboratorioanalyysit ja testaus

Suomalaista Avainlippu-palvelua oleva työympäristölaboratoriomme tarjoaa laadukkaita analyyseja kemiallisten, mikrobiologisten ja aerosolien aiheuttamien altistumisten arviointiin. Erityisen tärkeää meille on analyysien luotettavuus ja ensiluokkainen asiakaspalvelu.

Työyhteisön toimivuus ja hyvinvointi

Työelämän muutos tuo uusia haasteita työyhteisöjen toimivuuteen ja hyvinvointiin. Autamme työyhteisöjä, johtoa ja esihenkilöitä taklaamaan haasteet ja onnistumaan työssään. Palvelumme tarjoavat ratkaisuja mm. työura- ja työkykyjohtamiseen, työpaikan konfliktitilanteisiin sekä sujuvaan aivotyöhön ja kognitiiviseen ergonomiaan.

Työympäristön riskit ja turvallisuus

Autamme organisaatioita työturvallisuuden kehittämisessä Nolla-ajattelutavan hengessä. Palvelumme kattavat ratkaisut riskien arvioinnista altistumisen hallintaan.