Laatuverkosto auttaa työterveyshuoltoa parantamaan vaikuttavuutta

Ovatko työterveyshuollot onnistuneet asiakasorganisaatioiden työkyvyn tukemisessa? Miten laatua tulisi arvioida ja kuinka osoittaa oman toiminnan vaikuttavuus?

Nämä kysymykset nousevat työterveyshuollon arjessa esille viimeistään asiakkaiden kilpailuttaessa palveluntuottajia. Työterveydestä syntyy valtava määrä tietoa, mutta harmittavan usein tiedosta ei kuitenkaan ole hyötyä oman toiminnan vaikuttavuuden osoittamiseksi.

Työterveyslaitoksen perustama Työterveyshuollon Laatuverkosto muodostaa luottamuksellisen foorumin laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseen.

–Verkostoon kuulumalla työterveyshuolto varmistaa, että se pystyy osoittamaan toimintansa vaikutuksen nykyisille ja tuleville asiakkaille sekä organisaation sisäisille sidosryhmille, sanoo tuotepäällikkö Kaisa Mikkola Työterveyslaitoksesta.

Laatuverkosto tukee jäseniään laadun kehittämisessä tarjoamalla vuosittain toteutettavan Laatukyselyn nykytilan arviointiin ja tavoitteiden asettamiseen. Laatukysely toteutetaan tänä vuonna 15.3. alkaen, ja se sisältää ensimmäistä kertaa myös työterveyshuollon toiminnan tulosten vertailun.

Tuloksilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, kuinka hyvin työterveysyksiköt ovat onnistuneet ennaltaehkäisemään sairauspoissaoloja ja kuinka tehokkaasti työterveyshuollon prosessit toimivat työkyvyn tukitoimissa.

Osana Laatukyselyä Työterveyslaitos arvioi työterveyshuollon työpaikkatasoisia dokumentteja (työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma). Kuulumalla Laatuverkostoon työterveyshuolto siis saa Työterveyslaitoksen työterveyden asiantuntijoilta konkreettista palautetta työterveyshuollon substanssiosaamisen kehittämiseksi.

Laatukyselyn lisäksi Laatuverkosto tarjoaa vuodessa vähintään neljä webinaaria, joissa pureudutaan ajankohtaisiin laadun ja vaikuttavuuden kysymyksiin. Tänä vuonna webinaarit käsittelevät vaikuttavuutta, työterveyshuollon palvelumuotoilua ja prosessien kehittämistä.

– Jäsenille tarjotaan myös laadukkaiden toimintatapojen jalkauttamisen tukea muun muassa kuukausittaisilla laatuvinkeillä, joita voi hyödyntää osana omaa sisäistä koulutusta, Mikkola sanoo.

Lisää tietoa:

Tutustu Työterveyshuollon Laatuverkostoon

Liittymällä nyt Työterveyshuollon Laatuverkostoon ehtii vielä mukaan vuoden 2021 Laatukyselyyn. Ota yhteyttä tuotepäällikkö Kaisa Mikkolaan.

Jaa sisältö somessa!