Sosiaalista hyvinvointia ei osata vielä tunnistaa

Sosiaalinen hyvinvointi on tärkeä, mutta vielä tunnistamaton voimavara eri-ikäisten kansalaisten arjessa.

Sosiaalinen hyvinvointi on tärkeä, mutta vielä tunnistamaton voimavara eri-ikäisten kansalaisten arjessa. Sen kehittämiseksi tarvitaan tietoa, tutkimusta sekä taitoa kokonaisuuden johtamiseen kunnissa ja alueilla. Tämä ilmenee Työterveyslaitoksen, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Turun kaupungin, Helsingin yliopiston ja Kuntaliiton tuoreesta tutkimuksesta.

Kuntien kertomukset hyvinvoinnista painottavat terveyttä

Tutkimuksessa havaittiin, että terveyteen liittyvät asiat ovat kuntien tuottamissa hyvinvointikertomuksissa usein ensisijaisia suhteessa koettuun hyvinvointiin ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Kuntien hyvinvointikertomuksissa seurataan hyvin vähän työikäisen väestön hyvinvointia. Kuntien ja kuntatoimijoiden indikaattoreihin liittyvän osaamisen lisääminen tukisi tätä tavoitetta. Alueellisesti ja paikallisesti työterveyshuoltoihin kertyvää tietoa työssä käyvän väestön hyvinvoinnista tulisi hyödyntää paremmin.

Sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavat ihmisen sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteet sekä ylipäätään kokemukset ja käsitykset ympäröivästä yhteiskunnasta.

Sosiaalisen hyvinvoinnin osatekijöistä tarvitaan lisää tutkittua tietoa. Esimerkiksi sosiaalisen hyvinvoinnin kytköksistä työhön, talouteen tai terveyteen olisi yhteiskunnallisen kestävyyden näkökulmasta tärkeää saada lisää tietoa. Tämä tukisi myös sosiaalisen hyvinvoinnin huomioimista osana kuntien ja maakuntien johtamista ja auttaisi mahdollisesti ratkaisemaan myös kestävän kehityksen haasteita Suomessa.

Lue lisää STM:n uutisesta

Jaa sisältö somessa!