Arbetshälsoinstitutet och THL rekommenderar pneumokockvaccin för varvsarbetare som exponeras för metallångor

På Meyer Turku Oy:s varv pågår som bäst en pneumokockepidemi, då ett tiotal fall har förekommit. Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar pneumokockvaccination som en förebyggande arbetarskyddsåtgärd för varvsarbetare som exponeras för metallångor.
Hitsaaja hitsaa

Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd informerar 5.10.2023

                                                       

Utifrån vetenskapliga rön vet man att svetsarbete där olika metallångor frigörs i andningsluften är förknippat med ökad risk för lunginflammation orsakad av pneumokocker, särskilt lobär pneumoni samt invasiv pneumokocksjukdom.

På Åbovarvet har det förekommit fall av pneumokocker även hos andra än svetsare – främst personer som arbetar i samma utrymmen som svetsare, det vill säga i utrymmen där metallångor orsakade av svetsning förekommer. Trånga arbetsförhållanden och dålig ventilation ökar risken att insjukna.

Som en del av sitt normala arbetarskyddsansvar har Meyers varv i Åbo med sina nätverk betonat hygienens betydelse för varvets arbetstagare och till exempel ökat tillgången på handdesinfektionsmedel. Dessutom har särskild uppmärksamhet fästs vid ändamålsenlig användning av andningsskydd. Varvet rekommenderar pneumokockvaccin för alla som kommer till varvet för att arbeta. Arbetarskyddsåtgärderna har planerats tillsammans med Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha), yrkesutbildade personer inom företagshälsovården och myndigheterna.

Vaccinationerna skyddar mot pneumokocksmitta

Personer som i sitt arbete löper risk att smittas av pneumokocker kan effektivt skyddas med vaccinationer.

Polysackarid- eller konjugatvaccin minskar risken för allvarlig sjukdom orsakad av de vanligaste pneumokocktyperna. Dessutom kan man med konjugatvaccin förebygga pneumokockinfektioner och bryta eventuella smittkedjor, eftersom konjugatvaccinet också minskar de pneumokockbakteriers bärarskap i svalget som vaccinet täcker. På så sätt kan man också skapa indirekt skydd för ovaccinerade arbetstagare och den övriga befolkningen.

Arbetsgivaren gör en riskbedömning och företagshälsovården ger vaccinationer

Vaccinationer på grund av risker i arbetet hör till den företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar. Arbetsgivaren ska bedöma riskerna i anslutning till arbetet och erbjuda arbetstagarna de vaccinationer som behövs för att skydda sig mot dem.

Utöver vaccinationen är det också mycket viktigt att sörja för andra skyddsåtgärder som minskar arbetstagarnas exponering för svetsångor och metalldamm samt virus och bakterier via andningsvägarna.

Även höstens influensasäsong ökar risken för pneumokocksmitta på varven.

Mer information

Heikki Frilander, överläkare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 850 5040, heikki.frilander[at]ttl.fi

Hille Suojalehto, överläkare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 820 0363, hille.suojalehto[at]ttl.fi

Hanna Nohynek, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd (THL), tfn 029 524 8246, hanna.nohynek[at]thl.fi

Pneumokock (THL)

Pneumokockvaccin (THL)

Informationspaket om exponering i arbetet  på finska (se Hitsaustyö, Arbetshälsoinstitutet ttl.fi)

Arbetstagare har insjuknat i pneumokocksjukdom på Åbo varv, vaccinationerna håller på att inledas (Varha, meddelande 18.9.2023)

Litteratur 

Palmer KT, Cosgrove MP. In-debth review. Vaccinating welders against pneumonia. Occupational Medicine 2012;62:325–330

Wong ym. Welders are at increased risk for invasive pneumococcal disease. Int J Infect Dis e796-9. 2010.

Cassir N, Luciani L, Ferrieux D, Levasseur A, Fournier P-E, Parola P. Pneumococcal pneumonia among shipyard workers: Inside the features of disease onset. Travel medicine and Infectious Disease https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2021.102183 Nov-Dec 2021.

Linkevicius M, Cristea V, Siira L, Mäkelä H, Toropainen M, Pitkäpaasi M, Dub T, Nohynek H, Puumalainen T, Rintala E, Laaksonen ME, Feuth T, Grönroos JO, Peltoniemi J, Frilander H, Lindström I, Sane J. Outbreak of invasive pneumococcal disease among shipyard workers, Turku, Finland, May to November 2019. Euro Surveill. 2019 Dec;24(49):1900681. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.49.1900681

Gladstone RA, Siira L, Brynildsrud OB, Vestrheim DF, Turner P, Clarke SC, Srifuengfung S, Ford R, Lehmann D, Egorova E, Voropaeva E, Haraldsson G, Kristinsson KG, McGee L, Breiman RF, Bentley SD, Sheppard CL, Fry NK, Corander J, Toropainen M, Steens A; Global Pneumococcal Sequencing Consortium. International links between Streptococcus pneumoniae vaccine serotype 4 sequence type (ST) 801 in Northern European shipyard outbreaks of invasive pneumococcal disease. Vaccine. 2022 Feb 11;40(7):1054-1060. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.10.046. Epub 2022 Jan 5. PMID: 34996643; PMCID: PMC8820377.

 

Dela innehåll på sociala medier!