Med samarbete kommer vi längre!

Främjande av säkert och hälsosamt arbete är ett långsiktigt arbete. Arbetarskyddets mål utarbetas som en del av strategiarbetet och de baseras på en riskbedömning och en arbetsplatsutredning.

I arbetarskyddets verksamhetsprogram beskrivs utvecklingsbehoven och -målen. När arbetarskyddsmålen har fastställts för arbetsplatsen, kan årliga åtgärder för att uppnå målsättningen antecknas till exempel i en årsklocka. Det underlättar uppföljningen av verksamheten och uppföljningen blir samtidigt systematisk. Saker och ting framskrider inte alltid enligt planen, eftersom det på arbetsplatsen uppstår oväntade situationer som kräver omedelbara reaktioner. Planer och mål ska också uppdateras.

Hur väl fungerar samverkan just nu?

Med hjälp av testet ”Smidig samverkan inom arbetarskyddet” kan ni bedöma genomförandet av arbetarskyddets samverkan på er arbetsplats. Observera de olika delområdena inom arbetarskyddets samverkan: vilka fungerar bra och var finns det utrymme för utveckling.

Dela innehåll på sociala medier!