Svenska veckan 1. - 7.11.2021

Under Svenska veckan 2021 passar Arbetshälsoinstitutet på att påminna om vikten av en god arbetskultur.

Arbetet – att kunna bidra, medverka och vara aktiv och att höra till en gemenskap är hälsobringande för en och var när förutsättningarna är på plats ur hälso- och arbetsförmågeperspektiv.

Överenskommen praxis och förfaringssätt på arbetsplatsen, som stöder arbetsförmågan när den sviker av en eller annan orsak är nödvändiga. Skapandet av dem är ett aktivt föregripande och samtidigt aktivt preventivt agerande. Att komma överens om förfaringssätten kräver dialog, som vi vill passa på att uppmuntra till.

Varför inte använda lite av arbetstiden under Svenska veckan för att granska de här frågorna? Glöm inte heller bort – att lyfta upp det som är bra och fungerar utmärkt på arbetet – de är faktorer som behöver upprätthållas.

Det handlar om att tillsammans arbeta för initiativ och en arbetskultur som främjar hälsa och samtidigt att arbeta emot faktorer och verksamhetssätt som leder till ohälsa eller arbetsoförmåga. Till det kan vi alla bidra.

Bekanta dig med dagens blogg och kika in på den här webbsidan under veckan.

Ha en bra arbetsvecka och en glad Svenska veckan!

Dela innehåll på sociala medier!