Ta hand om rörelseapparaten!

Arbetets belastning minskar med ergonomiska arbetssätt.

Det lönar sig att ta hand om rörelseapparaten och konditionen. Konditionen för våra hundratals muskler och leder kräver rörelse och belastning. Alla kan främja sin muskuloskeletala hälsa genom att utöva motion, undvika att röka och övervikt samt genom att sova tillräckligt.

Trots att muskuloskeletala sjukdomar har konstaterats försämra produktiviteten, är det med tanke på arbetstagaren, arbetsgemenskapen och arbetsgivaren alltid en bättre lösning att fortsätta arbeta än bli sjukledig, såvida karaktären på och behandlingen av sjukdomen inte kräver att personen vilar.

God muskuloskeletal hälsa är en förutsättning för bra arbetsförmåga

De allra vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Finland och i andra länder är problem med rörelseorganen. Besvär med rörelseapparaten är dessutom den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. De orsakar även ofta permanent arbetsoförmåga, särskilt bland åldrande arbetstagare.

Med lyckade ergonomiska åtgärder främjas inte bara personalens säkerhet, hälsa och välbefinnande, utan även en störningsfri och effektiv verksamhet på arbetsplatsen. Enskilda tekniska ändringar räcker vanligen inte, utan arbetet ska granskas som en helhet.

 

Dela innehåll på sociala medier!