Vi arbetar för att alla ska må bra av och på jobbet - till det kan vi alla bidra

Alla konflikter och tråkiga situationer på arbetsplatsen är inte mobbning.

I varje arbetsgemenskap finns olika åsikter och synsätt. I varje gemenskap uppstår även tidvis konflikter mellan personer eller grupper, eller konflikter och samarbetsproblem som gäller hela arbetsgemenskapen. Alla konflikter och tråkiga situationer på arbetsplatsen är inte mobbning.

Mobbning

Bakgrundsfaktorer till mobbning på arbetsplatsen kan till exempel vara olika rollkonflikter samt oklarheter förknippade med arbetsbeskrivningar och ansvar. Även dålig informationsgång och brist på möjligheter att påverka ökar konflikterna i arbetsgemenskapen.

Att bli utsatt för mobbning under en längre tid är en individuell kris, som kan utvecklas till en mycket traumatisk upplevelse. Upplevelsen raserar människans grundläggande uppfattningar om världen, sig själv och andra, den grundläggande uppfattningen om att världen och människorna i den i allmänhet är välvilliga, att världen är en meningsfull plats och att personen själv är värdefull.

Arbeta förebyggande på alla plan – gemensamt

Organisationsledningens uppgift är att säkerställa att anvisningarna för förebyggande av osakligt bemötande och mobbning genomförs och implementeras. I förebyggande av och ingripande i osakligt bemötande och mobbning på arbetsplatsen samt vid utredning av situationerna krävs ett aktivt samarbete av samtliga aktörer. I förebyggande och hantering av mobbning är det viktigt att varje aktörs roll och ansvar tydliggörs.

Helhetsbetonad hantering av mobbning på arbetsplatsen och osakligt bemötande innebär att man i organisationen genomför förebyggande åtgärder och ingriper i osakligt bemötande och mobbning. För att förebygga och minska osakligt bemötande ska det i varje arbetsgemenskap diskuteras hurudana situationer och hurudant beteende som upplevs som osakligt i gemenskapen, inte godtas eller tolereras. Varje medlem av arbetsgemenskapen har en skyldighet och även en rättighet att föra osakligt beteende och bemötande på tal.

 

Dela innehåll på sociala medier!