Den internationella publikationen SJWEH om arbetshälsa och arbetssäkerhet blir helt öppen från och med början av 2021

Tidningen Scandinavian Journal of Work, Environment and Health (SJWEH) har meddelat att allt material som publiceras av tidningen kommer att kunna läsas fritt och kostnadsfritt från och med den 1 januari 2021. SJWEH är en högklassig, referentgranskad vetenskaplig publikation på engelska, som utkommer varannan månad.  SJWEH är den första helt öppna publikationen (”Golden” dvs. full Open Access) inom arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Pressmeddelande 31/2020

”Det här är ett logiskt steg för oss”, säger Alex Burdorf, en av tidningens chefredaktörer.
”Vi har arbetat för öppen vetenskap i åratal. Till skillnad från andra tidningar inom området har vi också hittills gjort godkänt material fritt tillgängligt direkt (online first), redan innan den slutgiltiga versionen har publicerats i tryckt format. Redan år 2020 har över 80 procent av tidningens innehåll varit öppet.  Nu är det äntligen dags att övergå till total öppenhet.”

SJWEH hör till de bästa vetenskapliga tidningarna om arbetshälsa och arbetssäkerhet

Tidningen grundades 1975 och ges ut av en allmännyttig förening bestående av de nordiska arbetshälsoinstituten (NOROSH), där även Arbetshälsoinstitutet i Finland är medlem. Föreningens mål är att göra högklassig vetenskaplig kunskap om arbetshälsa och säkerhet tillgänglig för alla. SJWEH:s impaktfaktor (IF), som mäter publikationens kvalitet genom antalet hänvisningar till den, steg i sommar till 4.127. Detta värde hör till toppnoteringarna för tidningar om arbetshälsa och säkerhet och är det högsta i den 45-åriga SJWEH-tidningens historia.

Öppen publicering ökar vetenskapens genomslag

I en öppen publiceringsmodell har alla fri tillgång till tidningens innehåll. För såväl författare som forskningsfinansiärer innebär öppen publicering att forskningsresultaten får mer synlighet och större genomslag. Tidningar som publiceras öppet läses mer och hänvisas till oftare än andra publikationer. Finland och Arbetshälsoinstitutet har förbundit sig till att främja öppenhet inom vetenskapen. Det innebär att forskningsresultat ska vara tillgängliga för alla. De offentliga finansiärerna kräver numera öppen publicering i allt högre grad.

”SJWEH är nu tack vare sin kvalitet och sin öppna publiceringsmodell en föregångare inom arbetshälsa och arbetssäkerhet. Vi bevarar vår självständighet då vi inte ägs eller leds av någon kommersiell aktör”, säger Reiner Rugulies, tidningens andra chefredaktör.
”Beslutet att övergå till öppen publicering fattades helt och hållet i den öppna vetenskapens namn. Vårt mål är att främja evidensbaserad kunskap inom arbetshälsa och arbetssäkerhet genom att publicera centrala och högklassiga forskningsdata. Öppen publicering är ett viktigt steg mot detta mål.”

Mer information: Lisa O'Donoghue-Lindy, Managing Editor. Tel/WhatsApp: +264 81 4190709. Email: lodo [at] ttl.fi (lodo[at]ttl[dot]fi). www.sjweh.fi

Länk till informationen på engelska

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health
www.sjweh.fi

Dela innehåll på sociala medier!