Finansiering från programmet ARBETE2030 för arbetsmarknadsparternas gemensamma utvecklingsprojekt

Programmet ARBETE2030 har beviljat finansiering för 12 branschprojekt, vars syfte är att främja dialogen mellan arbetsmarknadsparterna och utveckla nya verksamhetssätt för arbetsplatser särskilt genom att utnyttja digitalisering.

Information från programmet ARBETE2030 

Genom branschprojekten främjas dialogen och samarbetet såväl på branschnivå som arbetsplatsnivå, och samtidigt utvecklas både produktiviteten och arbetshälsan genom samarbete mellan ledningen och personalen.

I de två ansökningsomgångarna för branschprojekt som ordnades 2020 beviljades finansiering för 12 projekt, med vilka man särskilt stödjer arbetsplatserna att klara sig och komma ur de undantagsförhållanden som coronapandemin orsakat. Sammanlagt beviljades 581 571 euro i stöd för projekten.

”I projekten betonas utveckling och förnyande av verksamhets- och arbetssätt med hjälp av hela arbetsgemenskapen samt hur coronakrisen ytterligare har framhävt behovet av nya innovationer och flexibilitet. Allt detta främjar målen för programmet ARBETE2030, dvs. bättre arbetshälsa, kontinuerligt lärande och förtroende mellan arbetslivets olika aktörer. Alla dessa inverkar i sin tur väsentligt på branschernas sysselsättning, produktivitet och konkurrenskraft”, säger Tuomo Alasoini, forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet och ordförande för branschprojektansökans utvärderingsarbetsgrupp.

Med branschprojekten sätter man fart på ibruktagandet av nya teknologier och verksamhetssätt. Avsikten är att hitta god praxis som kan spridas såväl inom avdelningarna på arbetsplatserna som även i bredare omfattning mellan olika branscher.

”Arbetsmarknadsorganisationerna bör vara delaktiga i brytningen och ta in nya vindar och väcka upp sovande arbetsplatser till att fundera på nya affärsverksamhetsmodeller som drar nytta av arbetslivsinnovationer och digitalisering. Man bör ta lärdom av goda erfarenheter som fåtts från olika branscher och även förnya de egna tankemodellerna och verksamhetssätten. Det måste finnas mod att ta digisprånget om man inte ännu gjort det”, skriver Anu Sajavaara, branschchef för Palta som representerar EK, samt Juha Antila, utvecklingschef för FFC, i bloggen ARBETE2030 (på finska).

År 2021 ordnas två ansökningsomgångar för branschprojekt. Närmare information om dessa kommer senare.

Branschprojekt som fått finansiering

Närmare information om branschprojekten hittar du här (på finska).

 • Framtiden för arbete inom film- och tv-produktionsbranschen: Ny praxis och nya verksamhetssätt för att förbättra resiliensen och konkurrenskraften för branschens företag (30 000 €)
  Finlands Journalistförbund ry, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
 • Finansarbete2030 – Ny praxis och nya verksamhetssätt för att öka den finansiella sektorns anpassnings- och förnyelseförmåga (42 000 €)
  Finanssiala ry, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, Fackförbundet Pro rf, Ammattiliitto Unio ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf
 • Handelsbranschens chefers arbetshälsa (20 000 €)
  Servicefacket PAM rf, Kaupanalan esimiesliitto KEY, Finsk Handel)
 • Revidering av handelsbranschens lönesystem: Modernisering och förenkling av lönebestämmelserna i kollektivavtalet (31 000 €)
  Finsk Handel rf, Servicefacket PAM rf
 • Innovativ utvecklingsverksamhet (Kekseliäät kehittäjät) – Kommunarbetsplatsernas innovativa lösningar och utveckling under coronatiden (97 500 €)
  Kommunala arbetsmarknadsverket, KT Kommunarbetsgivarna, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Julkisen alan unioni JAU ry, Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf
 • Kirteko2030: Kyrkan som framtidens arbetsplats – Dialog inom kyrkan och på dess arbetsplatser (40 000 €)
  Kyrkans arbetsmarknadsverk, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kirkon alan unioni ry, Kyrkosektorn rf
 • Utökande av heltidsarbete inom handelsbranschen: Lansering av verksamhetsmodellen Flexibelt heltidsarbete bland företag och personal inom handeln (20 000 €)
  Finsk Handel rf, Servicefacket PAM rf
 • SKAALA – Livemusikens återhämtning från coronaepidemin med hjälp av skalning av föreställningsverksamhet och hybridevenemang (71 200 €)
  Suomen Muusikkojen Liitto ry, Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry
 • Arbetshälsa och produktivitet (25 000 €)
  Suomen Tekstiili & Muoti ry, Fackförbundet Pro rf, Industrifacket rf
 • Utveckling av arbetshälsa och ork i arbetet på VOS-teatrar – Ett förprojekt för att kartlägga nuläget (78 871 €)
  Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry, Finlands Teatrar rf
 • Utveckling av samarbetet inom teknologiindustrin genom utnyttjande av digitalt jämförelsematerial från nivåmätning (55 000 €)
  Teknologiindustrin rf, Industrifacket rf
 • Utveckling av företagssäkerhet genom utnyttjande av digitala verktyg och personalens kompetens (71 000 €)
  Teknologiindustrin rf, Industrifacket rf

Vad är ARBETE2030?

ARBETE2030 är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Åtgärderna inom utvecklingsprogrammet påverkar sysselsättningen, ekonomin, arbetshälsan och fortsatta arbetskarriärer. Målet med programmet är att stärka en arbetskultur som grundar sig på samverkan och förtroende som konkurrensfördelar för Finland, lyfta Finland till den digitala tidsålderns ledare inom utvecklingen av arbetslivsinnovationer och arbetshälsan till en av världens bästa fram till år 2030. Social- och hälsovårdsministeriet genomför programmet i samarbete med arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt arbetsmarknadens centralorganisationer och andra aktörer inom arbetslivet. Arbetshälsoinstitutet svarar för det operativa genomförandet av programmet.

MER INFORMATION

Forskningsprofessor Tuomo Alasoini, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2577, fornamn.efternamn [at] ttl.fi (fornamn[dot]efternamn[at]ttl[dot]fi)

 

Dela innehåll på sociala medier!