På framgångsrika arbetsplatser är säkerhet en del av vardagen

Noll olycksfall-forumet har beviljat nivåklassificering för arbetarskydd för medlemsarbetsplatser som betonar det kontinuerliga förbättrandet av arbetssäkerheten. Nivåklassificeringen mottogs av sammanlagt 63 arbetsplatser runt om i Finland. Målet med nivåklassificeringen är att stödja arbetsplatserna i långsiktig utveckling av arbetarskyddet och att lyfta fram positiva exempel på arbetsplatser där säkerhet är en del av vardagen. Arbetsplatserna berättar om sitt säkerhetsarbete under ett öppet seminarium på webben tisdagen den 5 maj 2020.

Pressmeddelande 17/2020

– I år uppnådde 18 nivåklassificerade arbetsplatser målet om noll olycksfall, berättar Noll olycksfall-forumets chef Tiina-Mari Monni.

– Vi har noterat att en ökning av säkerhetsobservationer ofta leder till en minskning av antalet olycksfall. Ju fler personer som börjar göra observationer på arbetsplatsen, desto mera blir säkerheten en del av vardagen, säger Monni.

Parallellt med att identifiera risker på hela arbetsplatsen har det visat sig att arbetsspecifika riskbedömningar och reflektion är bra sätt att påverka säkerheten.

Arbetsplatser som fått nivåklassificering har flera sätt att påverka och kommunicera om arbetarskydd

– Förmännen utgör nyckelgruppen i utvecklingen av arbetarskyddet och det har gjorts en hel del för att stödja deras arbete på de nivåklassificerade arbetsplatserna, berättar Monni.

Säkerhetsarbetet som cheferna gör består av till exempel diskussioner kring arbetarskydd, säkerhetskvarter, säkerhetspromenader samt ingripande i icke-säker verksamhet.

– Arbetsplatser som fått en klassificering som omfattar hela arbetsplatsen har uppmärksammat betydelsen av säkerhet och att engagera sig för den, till exempel genom temadagar eller säkerhetsveckor, säger Monni.

Nivåklassificeringen baserar sig på gemensamt utformade kriterier

Noll olycksfall-forumets årliga nivåklassificeringar baserar sig på kriterier som skapats i samarbete med medlemsarbetsplatserna. Vid beviljande av nivåklassificering granskas bl.a. frekvensen av arbetsolycksfall på arbetsplatsen och hur allvarliga olyckorna varit, och det förutsätts att undersökningen av arbetsolycksfallen och anmälningsförfarandet vid farliga situationer fungerar väl.

Noll olycksfall-forumet arrangerar ett webbseminarium som är öppet för alla den 5 maj 2020 kl. 9–10.30 ”Såhär gjorde vi det – De nivåklassificerade i arbetarskydd berättar”. På seminariet får vi följa tre nivåklassificerade arbetsplatsers steg på sina utvecklingsvägar. Vad har gjorts, vad fungerar, vad lyckades vi med? Anmäl dig till webbseminariet:https://koulutus.ttl.fi/Koulutukset/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/6440

Nivåklassificering för arbetarskydd tilldelas den 16 april 2020 följande arbetsplatser:
(kontaktuppgifterna finns bifogade)

NIVÅ I - Världstoppen (29 st.)

Arla Oy
Caruna
Elenia Oy
Essity Finland Oy Ab
Finnfeeds Finland Ab
Kongsberg Maritime Finland Oy
Lappeenrannan Energia Oy
MeramaTec Oy
Milectria Oy / Milectria Power Oy
MINEL Security Oy
Neles Finland Ab
Oy Gustav Paulig Ab
Pyhäsalmi Mine Oy
Rauman Satama Oy
Roal Oy
Sandvik Mining and Construction Oy, Tammerfors
Sandvik Mining and Construction Oy, fabriken i Åbo
SK Protect Oy
SRV Rakennus Oy
Steris Finn-Aqua
Stora Enso Oyj, Metsä
Suominen Kuitukankaat Oy
Synthomer Finland Oy
Tmi Tiina Lius
Trinseo Suomi Oy, Hamina
Ulefos Oy
Venator P&A Finland Oy
VEO Ab
Yara Suomi Oy, Siilinjärvi

NIVÅ II - Närmar sig världstoppen (20 st.)

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy, fabriken i Karhula
Altia Abp
Caverion Suomi Oy
Cimcorp Oy
Danfoss
Danisco Sweeteners Oy
Evonik Silica Finland Oy
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Inspecta Oy
JELD-WEN Suomi Oy
Kemi Shipping Oy
KiiltoClean Oy
Kotkan Energia Oy
Medisize Ab, fabrikerna i Kontiolax
Mölnlycke Health Care Oy
Oy Mirka Ab
Skanska Oy
Arbetshälsoinstitutet
Wärtsilä Finland Oy
Trafikledsverket

NIVÅ III - På väg mot världstoppen (14 st.)

Componenta Manufacturing Ab
Digita Oy
Ekorosk Oy Ab
ISS Palvelut Oy
Kiilto Oy
Kotkamills Oy
Lindström Oy
Nordkalk Oy Ab
Raumaster Paper Oy
Santasalo Gears Oy
Åbo Reparations Varv Ab
Umicore Finland Oy
UPM Plywood Oy
ViskoTeepak Oy Ab

Noll olycksfall-forumet är ett nätverk för arbetsplatser med syftet att kontinuerligt utveckla arbetarskyddet och arbetshälsan och att dela med sig av god praxis. Forumet har verkat sedan 2003. För närvarande ingår 400 arbetsplatser runt om i Finland i nätverket, vilket utgör över 16 procent av den sysselsatta arbetskraften i Finland. Forumets verksamhet koordineras av Arbetshälsoinstitutet.

Mer information
produktchef Tiina-Mari Monni, Arbetshälsoinstitutet, ledare för Noll olycksfall-forumet,tiina-mari.monni [at] ttl.fi (tiina-mari[dot]monni[at]ttl[dot]fi),tfn 050 433 1607

Ordförande för Noll olycksfall-forumets styrgrupp, Susanna Puumi, susanna.puumi [at] hus.fi (susanna[dot]puumi[at]hus[dot]fi), tfn 050 427 0260

www.nollis.fi
@Nollolycksfall

Dela innehåll på sociala medier!