Undantagsförhållanden skapade kreativa idéer – läs om arbetslivets överlevnadshistorier under coronavirusepidemin

Arbetshälsoinsititutet, ministerierna och arbetsmarknadens centralorganisationer tillsammans med Företagarna i Finland, Business Finland, Utbildningsstyrelsen, Sitra och Arbetarskyddscentralen samlar in och delar med sig av uppfinningsrika arbetsmetoder, bästa tips och överlevnadsberättelser från olika branscher runt om i Finland under undantagsförhållanden. På webbplatsen Arbetslivets överlevnadsberättelser från Finland under coronatiden kan du lämna egna tips eller berätta din överlevnadsberättelse och samtidigt bekanta dig med lärdomar och insikter om Finland under coronatiden.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 18/2020

På webbplatsen  kan man dela med sig av god praxis inom den egna arbetsgemenskapen under undantagsförhållanden och bekanta sig med andras erfarenheter.

Idéer och berättelser indelas i åtta olika teman på webbplatsen. Till dessa hör

  1. Case-exempel på distansarbete
  2. Nya former av service ansikte mot ansikte och umgänge
  3. Digitala språng inom utbildning, undervisning och tjänster
  4. Innovationer inom affärsverksamhet
  5. Flexibla tillvägagångssätt i en ny situation, såsom nya slags uppgifter, möjlighet att under undantagsförhållanden tillfälligt utföra annat än sitt eget arbete och snabbt bygga upp behövlig kompetens, till exempel digital kompetens
  6. Skapande av gemenskap och välbefinnande i arbetet under undantagsförhållanden
  7. Växelverkan och förhandlingar på distans
  8. Erfarenhet av ledarskap, chefsarbete och beslutsfattande under undantagsförhållanden

På webbplatsen berättas överlevnadshistorier också via åtta exempelorganisationer som representerar olika yrken och branscher. Dessa organisationers resa genom undantagsförhållanden följs upp med hjälp av videointervjuer på webbplatsen. Vilket tillvägagångssätt fungerade, hur lyckas organisationerna kryssa sig fram genom coronatiden, och kommer vissa nya rutiner att införas permanent?

’’I arbetslivet pågår nu ett digitalt språng utan motstycke. Det är viktigt att lärdomarna sprids på bred front och att så många som möjligt kan bli delaktiga av detta”, säger forskningsprofessor Tuomo Alasoini från Arbetshälsoinstitutet.

Projektet är en del av ett nytt nationellt program för utveckling av arbetet och välbefinnandet i arbetet och som ingår i regeringsprogrammet. I programmet deltar AKAVA rf, Business Finland, Finlands Näringsliv EK, Kyrkans arbetsmarknadsverk, KT Kommunarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet, Sitra, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Företagarna i Finland rf, STTK rf, arbets- och näringsministeriet, Arbetarskyddscentralen och Statens arbetsmarknadsverk. Det ansvariga ministeriet för utvecklingsprogrammet är social- och hälsovårdsministeriet.

Länk till webbplatsen: www.ttl.fi/koronatarinat 

Berättelserna har nu publicerats  bara på finska, men du kan gärna berätta om dina erfarenheter också på svenska eller engelska.

Mer information:

Expert Kirsi Luokkala, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 414 3779, kirsi.luokkala (at) ttl.fi
Forskningsprofessor Tuomo Alasoini, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 564 6140, tuomo.alasoini (at) ttl.fi
Specialsakkunnig Tiina Kaksonen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 364 3158, tiina.kaksonen (at) ttl.fi

Samt medlemmar i beredningsgruppen:

Branschchef Anu Sajavaara, Palta rf, tfn 40 705 0939, anu.sajavaara (at) palta.fi
Niilo Hakonen, ledande sakkunnig i utveckling av arbetslivet, KT Kommunarbetsgivarna, tfn 040 820 6800, niilo.hakonen (at) kt.fi
Utvecklingschef Juha Antila, FFC, tfn 050 575 1790, juha.antila (at) sak.fi
Erkki Auvinen, arbetslivsexpert , STTK, tfn 040 5450 631, erkk.auvinen (at) sttk.fi
Lotta Savinko, chef för arbetslivsfrågor, Akava, tfn 040 504 4356, lotta.savinko (at) akava.fi
Oili Marttila, förhandlingschef, Kyrkans arbetsmarknadsverk, tfn 050 594 1710, oili.marttila (at) evl.fi
Jouko Hämäläinen, konsultativ tjänsteman, Statens arbetsmarknadsverk, tfn 0295530486 jouko.hamalainen (at) vm.fi

Dela innehåll på sociala medier!