Hanke

Algoritmisk styrning i arbetet – ALGOSH

Algoritmisk styrning förändrar arbetslivet på många sätt. Användningen av algoritmer påverkar såväl enskilda arbetsuppgifter som översyn och organisering av arbetet. Kunskap och data på området är emellertid begränsade. Vårt projekt ingår i forskningsprogrammet Algoritmisk styrning i arbetet som syftar till att bemöta de samhällsutmaningar som algoritmisk styrning medför genom att ta fram information kring hur algoritmisk styrning påverkar arbetet och anställda på arbetsplatser.
Henkilö työskentelee läppärillä.

Tidtabell

7/2023–6/2029

Målsättningar

 1. Att öka förståelsen för den inverkan som algoritmisk styrning har på säkerhet, hälsa och det allmänna välbefinnandet på arbetet.
 2. Skapa strategier för att minska risker kopplade till algoritmisk styrning.
 3. Utveckla bedömningsverktyg och ge råd kring påfrestningar relaterade till algoritmisk styrning
 4. Experter vid Finlands Arbetshälsoinstitut fokuserar specifikt på kognitiva, fysiska och psykosociala risker och hur de tar sig uttryck i det dagliga arbetet.

Material och tekniker

Finlands Arbetshälsoinstitut samlar under våren 2024 in data från organisationer verksamma i Finland som använder algoritmer och artificiell intelligens för arbetsstyrning. Data består av enkäter, intervjuer och observationer.

Algoritmisk styrning omfattar ett stort antal verktyg som används för till exempel planering, koordinering, bedömning, utvärdering, översyn, kompensation och återkoppling i organisationer.

Resultat och effektivitet

Vi bemöter de utmaningar som uppstår i samband med den allt mer utbredda användningen av algoritmisk styrning på vanliga arbetsplatser.

 • Forskningen kommer att generera värdefull kunskap om den stora inverkan som algoritmisk styrning har på arbetsmiljö och hälsa, samt det allmänna välbefinnandet på jobbet.
 • Resultaten kan användas som underlag för att fatta evidensbaserade beslut i ett föränderligt arbetsliv.
 • Vi kommer även att utveckla en lättanvänd checklista som yrkesinspektörer och arbetsmiljöexperter kan använda för att bedöma fysiska, kognitiva och psykosociala risker och påfrestningar kopplade till algoritmisk styrning.

Checklistan kommer också att beakta de potentiellt positiva effekterna av algoritmisk styrning på anställdas säkerhet, hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Delta i studien

Hur används algoritmer och artificiell intelligens på din arbetsplats?

Vi söker följande deltagare till projektet:

 1. Arbetsplatser i Finland där algoritmisk styrning förekommer
 2. Arbetsledare och anställda som använder eller påverkas av algoritmisk styrning

Är du intresserad? Mer information om studien och vad det innebär att delta ges av projektledare Virpi Kalakoski. Se kontaktuppgifter nedan.

Våra experter

Henkilökuva Virpi Kalakoski

Virpi Kalakoski

E-post
virpi.kalakoski [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2242

Forskningsgrupp

Heidi Lahti, forskare

Samarbetspartners

ALGOSH-forskningskonsortium, följande institutioner ingår i konsortiet:

 • Karolinska Institutet (Sverige), forskningshuvudman
 • IE University (Spanien)
 • University of New South Wales (Australien)
 • Cape Breton University (Kanada)
 • University of Texas at Austin (USA)