Hanke

Algoritminen johtaminen työelämässä - ALGOSH

Algoritminen johtaminen muuttaa työelämää monin tavoin. Algoritmien käyttö vaikuttaa niin yksittäisten työtehtävien suunnitteluun kuin työn organisointiin ja valvontaan. Aiheesta on toistaiseksi kuitenkin vähän tutkimustietoa. Hankkeemme on osa ALGOSH-tutkimusohjelmaa, jossa pyrimme vastaamaan algoritmisen johtamisen ajankohtaiseen, yhteiskunnalliseen haasteeseen. Tuotamme tietoa algoritmisen johtamisen vaikutuksista työhön ja työntekijöihin työpaikoilla.
Henkilö työskentelee läppärillä.

Aikataulu

7/2023–6/2029

Tavoitteet

  1. Haluamme lisätä ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia algoritmisella johtamisella on työn turvallisuuteen, terveellisyyteen ja työhyvinvointiin. 
  2. Kehitämme työvälineitä ja strategioita, joilla hallitaan algoritmiseen johtamiseen liittyviä riskejä. 
  3. Kehitämme työkaluja ja tarjoamme tietoa algoritmiseen johtamiseen liittyvien kuormitustekijöiden arviointiin.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat keskittyvät erityisesti kognitiivisiin, fyysisiin ja psykososiaalisiin riskeihin ja niiden ilmenemiseen arjen työssä.

Aineistot ja menetelmät

Työterveyslaitoksen aineisto kerätään kevään 2024 aikana niissä Suomessa toimivissa organisaatiossa, joissa käytetään johtamisessa algoritmeja ja tekoälysovelluksia. Aineisto koostuu kyselyistä, haastatteluista ja työn havainnoinneista.

Algoritmeilla ja tekoälysovelluksilla voidaan täydentää ja korvata erilaisia johtamisen ja esihenkilötyön tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi työn suunnitteluun, organisointiin, arviointiin ja valvontaan sekä palautteenantoon ja palkitsemiseen. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Pureudumme haasteisiin, jotka kumpuavat algoritmisen johtamisen yleistymisestä työpaikoilla.

  • Tutkimus tuottaa arvokasta tietoa algoritmisen johtamisen laajemmista vaikutuksista työn turvallisuuteen, terveellisyyteen ja työhyvinvointiin. 
  • Tulosten perusteella voimme tehdä tietoon perustuvia päätöksiä alati kehittyvässä toimintaympäristössä. 
  • Kehitämme helppokäyttöisen tarkistuslistan, jonka avulla esim. työsuojelutarkastajat voivat selvittää ja arvioida algoritmiseen johtamiseen liittyviä fyysisiä, kognitiivisia ja psykososiaalisia riskejä ja kuormitusta. 

Huomioimme tarkistulistassa myös algoritmisen johtamisen mahdolliset myönteiset vaikutukset työn turvallisuuteen, terveellisyyteen ja työntekijöiden hyvinvointiin. 

Onko työpaikkasi kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen?

Miten sinun työpaikallasi johdetaan algoritmien ja tekoälyn avulla?

Etsimme hankkeeseen mukaan Suomessa toimivia työpaikkoja, joissa käytetään algoritmista johtamista.
Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja tutkimuspäällikkö Virpi Kalakoskelta. Löydät yhteystiedot alta.

Tutustu tutkimustiedotteeseen

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Virpi Kalakoski

Virpi Kalakoski

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
virpi.kalakoski [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2242

Tutkimusryhmä

Heidi Lahti, tutkija

Yhteistyössä