Svara på enkäten: Hur ser du på din framtid i arbetslivet?

Hur har ditt arbete förändrats? Vilken är den största förändringen som du förväntar dig i arbetslivet före år 2030? Välkommen för att dela dina tankar! Det tar cirka 5–15 minuter att svara på enkäten och det kan göras anonymt. Vi hoppas att du har tid att svara och samtidigt hjälpa oss att samla in information om hur det finländska arbetslivet bör utvecklas.
-