Kompetens och inlärning

Arbetstagare och arbetsgemenskaper behöver färdigheter för att stärka sin kompetens i det föränderliga arbetslivet. Gemensam praxis hjälper till att lösa utmaningar som gäller yrkeskarriären. I avsnittet Kompetens och inlärning i arbetet (Osaaminen ja oppiminen työssä, allt material finns inte på svenska) hittar du verktyg för gemensam inlärning.