Leveransadresser för laboratorieprov

Du kan skicka proven per post eller leverera dem direkt till Arbetshälsoinstitutets verksamhetsställen i Helsingfors, Kuopio, Tammerfors och Uleåborg.

Telefonnummer och öppettider

Helsingfors: 030 474 2964 (kemi, asbest och damm)
Kuopio: 030 474 2262 (mikrobprov)
Tammerfors: 046 870 0196 (aulatjänst på Technopolis)

Laboratorierna har öppet kl. 9–15 

Att skicka proven per post

HELSINGFORS  
Arbetshälsoinstitutet/Arbetsmiljölaboratorier 
PB 40, 00032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET 
(kemi, asbest och dammprov) 

KUOPIO 
Arbetshälsoinstitutet/Arbetsmiljölaboratorier 
70032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET 
(mikrobprov, asbest och dammprov, antikroppar och kvalster, endotoxiner)