Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset LIFECON

kuvituskuva

Mistä on kyse?

Väestö ikääntyyminen vaikeuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitämistä.  LIFECON-hankkeessa haemme keinoja tilanteen helpottamiseen.  Tarkastelemme väestörakenteen muutokseen vaikuttavia tekijöitä yksilöiden elämänkaaren eri vaiheissa: perhettä perustettaessa, työelämässä sekä vanhuusiän terveyden ja hoivan aikana. Lisäksi tutkimme väestömuutoksen vaikutuksia kansantalouteen – varsinkin julkiseen talouteen. 

Mitä uutta?

Väestörakenteen muutosta pitää tarkastella elämänkaaren ja talouden näkökulmasta (TTL Blogi 23.3.2022) 
Suomen väestörakenne on yhä epätasaisempi, koska eläkeläisten määrä suhteessa työikäisiin on suuri ja kasvaa entisestään. Edes koronapandemian tuoma kasvu syntyvyydessä ei juuri paranna tilannetta. ...

 

Hyvinvointivaltion pitkän aikavälin kestävyys edellyttää, että väestömuutoksiin sopeutuvia finanssipoliittisia päätöksiä tehdään hyvissä ajoin. Taakkaa ei pidä siirtää tuleville sukupolville.
-