Työpaikat ja oppilaitokset tulevaisuuden osaamista luomassa – yhdessä

Kun työ muuttuu, myös työssä tarvittava osaaminen muuttuu. Työpaikalla ja oppilaitoksella on paljon opittavaa toisiltaan, kun suunnitellaan ammatillisen koulutuksen opetussisältöjä.
Hanna Uusitalo
Hanna Uusitalo
erityisasiantuntija

Ammatillinen koulutus on yhdistelmä oppilaitoksessa ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen uudistus on saanut aikaan työpaikkojen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämistä. On lähdetty luomaan uusia keinoja ja käytäntöjä toteuttaa opetusta toinen toistaan täydentäen parhaalla mahdollisella tavalla. Kehittämistoimien tarkoituksena on ollut tuottaa hyötyä sekä oppilaitoksille että työpaikoille, jotta ne voivat tarjota ammatillisen koulutuksen opiskelijalle hyvät valmiudet siirtyä työelämään.

Edellä mainittu saattaa kuulosta siltä kuin opiskelijoita pidettäisiin vain opetuksen kohteena. Näin ei kuitenkaan ole, vaan opiskelijat ovat aktiivisia toimijoita uusien näkökulmien esille tuojina ja entisten toimintatapojen kyseenalaistajina. Opiskelija harjaantuu tähän yhdessä opettajien, työpaikkaohjaajien ja koko työyhteisön kanssa. Kaikilla yhdessä on jotain annettavaa toisilleen, ja siten lopputuloksena syntyy hyvä oppimistilanne paitsi opiskelijalle myös opettajalle ja työpaikkaohjaajalle.

Olemme saaneet olla mukana kehittämässä oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyön käytäntöjä. Tässä on havaintoja matkan varrelta:

Yhteistyön käytännöistä keskusteltaessa päädyttiin usein käytännön toimintatapojen pohdiskeluun: missä vaiheessa opiskelijan oppimispolkua tarvitaan palavereja, kuka kutsuu koolle ja keitä sekä mitä dokumentteja yhteistyössä tarvitaan? Vähemmän sen sijaan oli tapana puhua siitä, missä asioissa itse koulutuksen sisällöissä on tarvetta vaihtaa ajatuksia. Siinä onkin vielä kehitettävää, koska juuri opetussisällöissä työpaikalla ja oppilaitoksella on paljon opittavaa toisiltaan. Toki noita käytännön toimintatapojakin on tarpeen kehittää, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa.

Osaamista mietittiin pääosin nykyhetken totuttujen ja vallitsevien osaamistarpeiden valossa. Vähemmälle taas jäi ajatus siitä, että työn muuttuessa myös työssä tarvittava osaaminen muuttuu. Esimerkiksi erikoiskaupan alalla oppilaitoksen ja työpaikan edustajien yhteisissä keskusteluissa nähtiin kaupan muutos. Keskiöön nousi havainto siitä, miten voi ratkaista asiakkaan ongelman kokonaisvaltaisesti, eikä vain myydä yksittäistä tuotetta, mihin oli aiemmin totuttu. Keskusteluissa syntyi oivallus siitä, mitä osataan hyvin ja mihin on tarvetta panostaa jatkossa onnistuneen asiakaskokemuksen varmistamiseksi.

Yhteistyön kehittämisen keskeinen oppi on, että oppimisen tulisi suuntautua nykytilanteessa tarvittavan osaamisen lisäksi lähitulevaisuuden osaamistarpeisiin. Siitä hyötyvät oppilaitos, työpaikka ja opiskelija – todellinen win-win-win-tilanne. Muuttuvan ja tulollaan olevan työn tarkasteluun ei oppilaitoksilla ja työpaikoilla ole ollut tähän mennessä totuttuja tapoja ja sopivia välineitä.

Kehitimme Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa työkaluja oppilaitoksen ja työpaikan välisen yhteistyön kehittämiseksi. Toukokuussa julkaistavasta oppaasta löytyy välineitä tulevaisuuden työn osaamisen pohdintaan ja yhteistyökäytäntöjen kehittämiseen. Oppaan tehtävien avulla ei tavoiteta jotain kaukana häämöttävää tulevaisuutta, vaan asioita, joita työssä on jo pienesti ja enenevässä määrin näkyvillä, mutta ei vielä tietoisesti otettuna haltuun työn tekemisen tavoissa.

Opas julkaistaan toukokuun aikana, joten pysyhän hereillä twiiteissämme @tyoterveys.

Jaa sisältö somessa!