Työsuojelu on työn kehittämistä paremmaksi

Työterveyslaitos on järjestänyt työsuojeluun liittyviä ajankohtaistapahtumia 1970-luvulta alkaen. Niiden yhteinen nimittäjä on kohdeyleisö, työsuojelun yhteistoimintaroolissa työpaikoilla toimivat henkilöt. Työsuojelupäivät saavutti tällä kertaa ennätysyleisön, kun mukana oli peräti 450 osallistujaa. Mikä oli tapahtuman vahvin viesti?
-
Henkilökuva Mika Liuhamo
Mika Liuhamo
tuotepäällikkö

Työsuojelu sanana ei kuulosta kovin mediaseksikkäältä, eikä se juurikaan puhuttele modernin työelämän trendien joukossa. Asiaan on varmasti monia syitä.

Työsuojelu saatetaan esimerkiksi liittää vahvasti fyysisen työympäristön vaaroihin ja tapaturmien torjuntaan. Ne ovat toki edelleen työsuojelun kovaa ydintä, mutta jo vallitseva lainsäädäntö kehottaa tarkastelemaan työtä – erityisesti työkykyyn, työterveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä – huomattavasti laajemmin.

Työsuojelu on yhdessä tehtävää ennakoivaa toimintaa.

Työsuojelupäivien teemana oli ”huolenpitoa itsestä, työkavereista välittämistä ja vastuuta työstä”. Halusimme tällä teemalla pysäyttää osallistujat ajattelemaan omaa rooliaan ja sitä, mistä tuossa roolissa ja työsuojelussa on oikeastaan kysymys.

Työsuojeluhan on pohjimmiltaan työn kehittämistä paremmaksi, ihmisen mittaiseksi. Tällöin fokukseen nousevat työpaikalla vallitseva ihmiskäsitys sekä työntekijän oma, aktiivinen toimijuus.

Monissa tapahtumassa esitetyissä puheenvuoroissa toistuivat samankaltaiset ajatukset. Mieleen jäivät erityisesti tavoitteellisuus ja sinnikkyys työn kehittämisessä sekä toiminnan ratkaisukeskeisyys.

Nämä ovat perusedellytyksiä sille, että työsuojelu on vaikuttavaa. Mutta erityisesti mieleen jäi tarve siitä, että työsuojelusta koetaan olevan hyötyä. Ja nimenomaan sekä työtä johtavat että työtä tekevät kokevat näin. Siis me kaikki!

Työsuojelu on kaikkien asia – esihenkilön johdolla.

Esitysten kautta tuli esille myös työsuojelun tietynlainen kaksijakoisuus. Yhtäältä työnantajalla on toimi- ja vaikutusvaltaa ja sitä kautta vastuu työsuojelusta. Toisaalta työn organisoinnin uudet tavat korostavat työntekijän itsenäisyyttä, kun työnantajalla ei ole enää tosiasiallista toimivaltaa vaikuttaa työolosuhteisiin tai työaikaan, esimerkiksi etätöissä.

Kysymys on terveellisen, turvallisen ja työkykyä tukevan työn edellytysten luomisesta. Siinä työntekijä ei ole enää työsuojelun objekti, vaan subjekti.

Mikä on siis työsuojeluorganisaation rooli tulevaisuuden työelämässä? Näkisin, että se on erityisesti sujuvan työn edellytysten varmistaja. Tämä rooli muodostuu kuitenkin aina suhteessa muuhun työorganisaatioon ja sen asettamiin odotusarvoihin.

Puheenvuoroissa käytettiin esimerkiksi termejä kanssakulkija, kumppani ja sparraaja. Työsuojelu tuleekin nähdä kokonaisuudessaan positiivisessa valossa. Keskeisenä ajatuksena on organisaation yhteinen matka, jota kuljetaan samaan suuntaan.

Viittaan lopuksi Työsuojelupäivien yhden puheenvuoron otsikkoon, joka kiteyttää olennaisen:

Työsuojelussa olemme työn puolella!

Sitaatit ovat peräisin Työsuojelupäivien puheenvuoroista. Työterveyslaitos järjesti tapahtuman Tampere-talossa ja verkossa tammikuussa 2024.

Jaa sisältö somessa!