Joka neljäs suomalainen: liukuesteet olisivat olleet tarpeen viime talvena

Viime talven keleissä miltei puolet suomalaisista liukastui. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista joka neljäs oli sitä mieltä, että liukuesteet olisivat olleet tarpeen. Tämä talvi ei tee poikkeusta. Pysy pystyssä -kampanja muistuttaa, että kun ennakoi ja varautuu, liikkuminen sujuu turvallisesti.
-

Liikenneturvan kyselyn mukaan 44 prosenttia suomalaisista liukastui talven 2022−2023 aikana.   Onneksi suurin osa liukastuneista kertoi selvinneensä vammoitta. Vastaajista 7 prosenttia satutti itsensä kaatuessaan. 

Liukuesteitä tai nastakenkiä käytti talven aikana ainakin joskus kaksi viidestä vastaajasta. Merkittävää on, että lisäksi joka neljäs kyselyyn vastannut tunnusti, että liukuesteitä olisi kannattanut käyttää.

”Se ei riitä, että liukuesteet tai nastakengät ovat kaapissa, ne pitää ottaa myös käyttöön. On inhimillistä ajatella, etten minä liukastu, mutta on syytä ajatella toisin. Työmatkoilla sattuvat tapaturmat ovat useimmiten liukastumisia tai kaatumisia”, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen.

Hyvä yleiskunto ja tarkkaavaisuus auttavat pysymään pystyssä

Liukuesteiden tai nastakenkien lisäksi hyvä yleiskunto, lihasvoima ja tasapaino auttavat pystyssä pysymiseen kaiken ikäisillä. Raitis ilma tekee monin tavoin hyvää. Liukkailla keleillä ei tarvitse jäädä sisätiloihin, jos liukkauteen on muuten varautunut. 

“Kunnosta huolehtimisen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota omaan vireystilaan. Väsyneenä tarkkaavaisuus heikkenee ja liukastumisalttius kasvaa. Myös päihteiden käyttö lisää liukastumisriskiä merkittävästi”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Hanna Kettunen.

Anna palautetta talvikunnossapidosta

Toimivan ja oikea-aikaisen talvikunnossapidon merkitys esteettömän ja turvallisen liikkumisen kannalta on suuri. Sen avulla varmistetaan kaikkien itsenäinen ja yhdenvertainen liikkuminen talviaikaan.

Esimerkiksi liikkumisen apuvälineitä käyttäviltä ihmisiltä lumivallit ja huono kunnossapito voivat pahimmillaan estää liikkumisen kokonaan.

”Toimivan talvikunnossapidon avulla varmistamme kaikille mahdollisimman yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet ja pystymme ehkäisemään tehokkaasti ihmisten passivoitumista sekä liukastumisista aiheutuvia tapaturmia. Kävelyreittien ja pihojen kunnossapito, liukkauden torjunta sekä riittävä valaistus maksavat nopeasti itsensä takaisin terveysmenojen säästöinä”, summaa Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa.

Talvikunnossapidon haasteena on, ettei kansalaisilla ole selkeää kuvaa siitä, kenen vastuulle minkäkin alueen kunnossapito kuuluu ja mihin voi antaa palautetta. Jopa kuntien sisäisesti talvikunnossapidossa voi olla suuria eroja, mikä voi heikentää esteetöntä ja turvallista liikkumista.

Kunnan katujen ja väylien kunnossapidosta vastaavat kunnan viranomaiset. Palaute annetaan suoraan kunnan omaan palautekanavaan.

Valtion tieverkon ja väylien kunnosta huolehtivat paikalliset ELY-keskukset. Teiden huonosta talvikunnossapidosta voi antaa palautetta verkossa Palauteväylä.fi-palvelussa tai jos kyseessä on akuutti häiriötilanne, on soitettava tienkäyttäjän linjalle (24 h/vrk) 0200 2100.

Oman tontin tai kiinteistön kohdalla olevan jalkakäytävän tai tontille johtavan kulkutien talvikunnossapidosta vastaa kiinteistönomistaja tai taloyhtiö, ellei kunta ole ottanut sitä vastuulleen.

Pysy pystyssä -kampanja on käynnissä 11.-18.1.2024. Kampanjan teemana on tänä vuonna “Sehän meni kuin Strömsössä”. Teemalla halutaan kannustaa ennakoimaan jokavuotiset liukkaat kelit, jolloin vahinkoa ei ehdi tapahtua.

Liikenneturvan kyselytutkimuksen toteutti Kantar Public maaliskuussa 2023. Talvi jatkui vielä lähes koko maassa kyselytutkimuksen aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 1073 henkeä.

Tutustu

Pysy pystyssä -kampanjan verkkosivut  
Pysy pystyssä -testi

Kampanjassa mukana

Aivovammaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Finanssiala ry, Ilmatieteen laitos, Invalidiliitto, Liikenneturva, Luustoliitto, LähiTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Punainen Risti, Taitavat Suutarit ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos.

Lisätiedot

  • Laura Loikkanen, suunnittelija, Liikenneturva, p. 020 7282 341 
  • Hanna Kettunen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 7582
  • Ari Kurppa, esteettömyysasiantuntija, Invalidiliitto, p. 050 430 7268  

Jaa sisältö somessa!