Sopeutumissuunnitelma auttaa varautumaan ilmastonmuutokseen sote-sektorilla

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa terveydenhuollon toimivuuteen ja toimintavarmuuteen myös Suomessa. Riskien ehkäiseminen edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuolto varautuu ja sopeutuu muutoksiin ajoissa. Työkaluna toimii tuore ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma. Työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kannalta olennaisia asioita ovat muun muassa lämpökuorma, kiertotalous sekä vaikutukset työterveyteen, työkykyyn ja työturvallisuuteen.

Ilmastonmuutoksen on ennustettu voimistavan terveysriskejä maailmanlaajuisesti sekä Suomessa. Vaikutukset ulottuvat pitkälle aikavälille, mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat osittain jo nähtävissä. Päästöjen hillitsemisen rinnalla on siksi välttämätöntä aloittaa sopeutumistoimet jo nyt.

Nyt julkaistu ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma tarjoaa ohjeistusta siihen, miten riskien toteutumista voidaan ehkäistä.

Suunnitelmassa on määritelty 42 tavoitetta ja 92 niihin liittyvää toimenpidesuositusta. Tavoitteet koskevat muun muassa helteitä, mielenterveyttä, ravitsemusta, terveydenhuoltoa ja sosiaalisia vaikutuksia. Huomioon on otettu myös koulutus ja viestintä.

Työterveyden ja työhyvinvoinnin osalta keskeiset tavoitteet ovat:

  • Osaamisen ja tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksen työkyky-, työterveys- ja työturvallisuusvaikutuksista.
  • Työntekijöiden lämpökuormitukseen ja sen aiheuttamiin työkyky-, työterveys- ja työturvallisuusvaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen.
  • Kiertotalouden aiheuttamiin työkyky-, työterveys- ja työturvallisuusvaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen.

Työryhmässä olivat mukana Satu Mänttäri, Anna-Kaisa Viitanen ja Pauliina Kangas Työterveyslaitoksesta. He kannustavat työpaikkoja ja työterveyshuoltoja hyödyntämään sopeutumissuunnitelmaa.

– Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat näkymään kaikissa töissä. On tärkeää, että työterveyshuolloissa ja työpaikoilla ymmärretään, miten moninaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla työterveyteen, työkykyyn ja työturvallisuuteen, sanoo ylilääkäri Pauliina Kangas.

– Kannustamme työpaikkoja huomioimaan ilmastonmuutoksen toiminnassaan osana riskinarviota. Tarvitaan myös lisää koulutusta ja tutkimusta aiheesta, sanoo erikoistutkija Anna-Kaisa Viitanen.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman ovat valmistelleet yhdessä sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos.

Tutustu myös

Lisätiedot

  • Erikoistutkija Anna-Kaisa Viitanen, Työterveyslaitos, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi), 043 825 0672
  • Ylilääkäri Pauliina Kangas, Työterveyslaitos, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi), 050 582 0422
  • Erikoistutkija Satu Mänttäri, Työterveyslaitos, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi), 043 825 3596
  • Lääkintöneuvos Mikko Paunio, STM, etunimi.sukunimi [at] stm.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]stm[dot]fi), p. 050 5771968
  • Erikoistutkija Päivi Meriläinen, THL, etunimi.sukunimi [at] thl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]thl[dot]fi), p. 029 524 7826

Jaa sisältö somessa!