Tilaratkaisuissa on punnittava niiden ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset – uusi malli päätöksenteon tueksi

Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat tehneet ehdotuksen kestävän kehityksen mallista työympäristöä koskevan päätöksenteon tueksi. Malli kuvaa sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden keskeiset arvot, tavoitteet ja vaikutuskohteet työympäristön näkökulmasta. Mallia voidaan hyödyntää työpaikoilla tiloja koskevien päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnissa. Malli on alustava ja julkaistu tuoreessa Focus Localis -lehden kestävyyden teemanumerossa.
Neljä henkilöä toimistossa keskustelee seisten

Tilakysymykset ovat työpaikoilla hyvin ajankohtaisia monista eri syistä. Taloudelliset säästöpaineet, muuttuneet työn tekemisen tavat sekä pyrkimykset hillitä ilmastonmuutosta ja luontokatoa vaikuttavat tilamuutosten taustalla.  Monilla työpaikoilla tilojen käyttöä tehostetaan siirtämällä toimintaa pienempiin neliöihin tai ottamalla käyttöön yhteiskäyttöisiä tiloja muiden organisaatioiden kanssa.

Tilojen käytön tehostamiseen tähtäävä kehitys ei kuitenkaan aina ole pelkästään myönteistä. Hyvinvoinnin ja työn sujuvuuden kannalta tilamuutos voi tuoda mukanaan haasteita, mikäli siinä ei oteta kokonaisvaltaisesti huomioon erilaisista työtehtävistä, muusta toiminnasta ja sosiaalisista perustarpeista syntyviä vaatimuksia tiloille. Tilatehokkuuden kasvattamisen kääntöpuolella ovat myös tyhjiksi ja tarpeettomiksi käyneistä tiloista aiheutuvat taloudelliset ja ekologiset kustannukset. 

Uusi malli on keskustelun avaus

– Huomasimme työssämme, että monilla työpaikoilla tarvittaisiin kokonaisvaltaista tietoa ja näkemystä tilapäätösten tueksi. On tärkeää pystyä kertomaan myös henkilöstölle, mihin asioihin tilapäätökset perustuvat, mitkä asiat painavat vaakakupissa, kertovat vanhempi asiantuntija Kaisa Wallenius ja erityisasiantuntija Sara Malve-Ahlroth Työterveyslaitoksesta.

Tilajohtamisessa on punnittava ratkaisujen ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Tarvitsemme tiedon tuottamista ja kokoamista, käytännön työkaluja ja tiedonjakoalustoja sekä eri verkostojen monialaista yhteiskehittämistä. 

– Esittämämme kestävän työympäristön malli on keskustelun avaus, ja se painottuu erityisesti omaan alaamme eli työn ja hyvinvoinnin näkökulmiin, kertovat Kaisa Wallenius ja Sara Malve-Ahlroth.

– Puheenvuoromme on kutsu teille kaikille tulla mukaan keskusteluun. Kuulemme mielellämme näkemyksiä niin päättäjiltä, asiantuntijoilta kuin tilojen käyttäjiltäkin. Toivomme, että mallia testataan ja kehitetään edelleen työpaikoilla.

Malliin voi tutustua tarkemmin Focus Localis -lehden artikkelissa. 
Wallenius, K., & Malve-Ahlroth, S. (2024). Kokonaisvaltainen kestävyys päätösten ennakkoarvioinnissa: Tarkastelussa tilamuutosprojektit. Focus Localis52(1). 

Lisätiedot

Kaisa Wallenius, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 050 514 5993, kaisa.wallenius[at]ttl.fi
Sara Malve-Ahlroth, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 044 970 7292, sara.malve-ahlroth[at]ttl.fi

Jaa sisältö somessa!