Virpi Ruohomäelle tunnustusta työpoliittisesta artikkelista

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki on palkittu kunniakirjalla artikkelistaan Työpoliittisessa aikakauskirjassa. Ruohomäen artikkeli ”Etätyöloikka ja hyvinvointi koronakriisin alussa” sai kiitosta tutkimuksellisesta laadusta ja merkityksestä työpolitiikan kannalta. Tunnustuksen myönsi aikakauskirjan toimitusneuvosto.

Työpoliittinen aikakauskirja ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sitä julkaisee työ- ja elinkeinoministeriö. Julkaisun tarkoituksena on edistää työpolitiikkaan liittyvää tutkimukseen ja asiantuntijuuteen perustuvaa keskustelua. 

Tunnustusta saanut artikkeli syntyi poikkeuksellisella ripeydellä. Ruohomäki kiinnostui tutkimushaasteesta heti kriisin alkaessaTyötä vauhditti työ- ja elinkeinoministeriöstä tullut pyyntö uuden tutkimustiedon tarpeesta. 

Siinä tilanteessa oli tärkeää saada nopeasti ajankohtaista tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi. Tehtävää helpotti se, että minulla oli osaamispohjaa, koska olen johtanut aikaisemmin Etätyöpäivä-kampanjaa ja Aalto-yliopistossa tutkinut monipaikkaista työtä, Ruohomäki sanoo. 

Miljoonan suomalaisen loikka etätöihin 

Ruohomäki nosti artikkelissaan esiin nopeuden, jolla miljoona suomalaista loikkasi etätöihin keväällä 2020. Etätöiden määrä kasvoi jo viikkoa ennen hallituksen poikkeusolojen julistamista yli 70 prosenttia normaaliin tasoon nähden. Siirtymistä etätöihin Suomessa saattoi seurata Nepton Oy:n tietojen pohjalta. 

Ruohomäki käytti artikkelissaan aineistona myös Euroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiön Eurofoundin kyselydataa. Laajaan verkkokyselyyn perustuva data kertoi koronakriisin välittömistä vaikutuksista eurooppalaisten työskentelyyn ja hyvinvointiin keväällä. 

– Tutkimustiedon rinnalla kävin myös läpi mitä media kirjoittiSeurasin myös keskustelua aihepiiristä sosiaalisessa mediassa. Tällä tavoin pystyin luomaan ajantasaista tilannekuvaa, Ruohomäki arvioi. 

Ruohomäen artikkeli osoitti, että Suomessa tehtiin eniten etätöitä Euroopassa. Tulosten mukaan noin neljäsosa suomalaista raportoi menettäneensä työnsä väliaikaisesti tai pysyvästi. Valtaosalla suomalaisista terveys ja henkinen hyvinvointi pysyi hyvällä tasolla.

Pikavauhtia muistio sosiaali- ja terveysministeriölle 

Uudenlaisessa tilanteessa tutkimukseen perustuvan tiedon tarve korostui. Myös sosiaali- ja terveysministeriö pyysi tilannekatsausta. Sen Ruohomäki pystyi kasaamaan Työterveyslaitoksen tutkimusryhmän kanssa artikkelinsa pohjalta parissa vuorokaudessa. 

Aineistoon tukeutuen tutkijaryhmä laati lisäksi tieteellisen artikkelin ”Etätyö koronapandemian hallitsemisessa sekä vaikutukset työhyvinvointiin ja töiden sujumiseen” Psykologia-lehteen. 

Työpoliittisen aikakauskirjan artikkelissa nähtiin jo alkukesällä 2020, että koronaviruspandemian aiheuttama etätyöloikka johtaa etätyön yleistymiseen ja jatkumiseen vielä pitkälle tulevaisuuteen Suomessa ja Euroopassa. Uutta tutkittavaa riittää. 

– Henkilökohtaisesti tunnustus lämmittää ja kannustaa jatkamaan etätyön tutkimista ja uusien työtapojen kehittämistä, Ruohomäki toteaa. 

Lisätietoja

Virpi Ruohomäki, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos, p. 046 851 3770, virpi.ruohomaki [at] ttl.fi (virpi[dot]ruohomaki[at]ttl[dot]fi) 

Tutustu myös 

Miljoona suomalaista loikkasi etätöihin - Työterveyslaitos (ttl.fi) 

Etätyöloikka ja hyvinvointi koronakriisin alussa -artikkeli, Työpoliittinen aikakauskirja 2/2020 

Blogi koronavuoden antamista opeista HybridiSuomessa 

Jaa sisältö somessa!