Näytteenotto-ohjeet

Formaldehydin ja aldehydien analyysi ilmasta

Mitä ovat aldehydit?

Aldehydit ovat reaktiivisia kemiallisia yhdisteitä ja siksi niillä on ärsyttävä vaikutus limakalvoilla. Formaldehydin hajukynnys on 35µg/m³ ja formaldehydi voi aiheuttaa ärsytysoireita herkillä henkilöillä pitoisuuksissa 5…10 µg/m³.

Koska aldehydianalyysi voi olla tarpeen

Formaldehydiä vapautuu sisäilmaan tietyistä vanhemmista lastulevylaaduista ja sitä käytetään myös tekstiili- ja kemianteollisuudessa. Muita sisäilman formaldehydilähteitä voivat olla happokovetteiset lakat, maalit, pinnoitteet, itsesiliävät tekstiilit ja kokolattiamatot, asuntojen kiintokalusteet ja huonekalut. Glutaraldehydiä käytetään esimerkiksi sairaaloissa välineiden sterilointiin. Akroleiinia muodostuu mm. kasviöljyjen lämpöhajoamisen yhteydessä. Edellä mainittuja ja muita aldehydejä syntyy esimerkiksi polttoprosesseissa kuten liikenteen päästöinä.

Mitä analyysitulos kertoo

Sisäilmaselvityksissä ilman formaldehydipitoisuus kertoo yleensä onko kohteessa lastulevyrakenteita ja vapautuuko niistä formaldehydiä. Mikäli formaldehydipitoisuus on koholla voidaan lastulevy vaihtaa toiseen tuotteeseen. Sisäilman formaldehydipitoisuuden vuosikeskiarvo ei saa ylittää 50 µg/m³ ja lyhyen ajan keskiarvopitoisuus 30 minuutin mittauksen aikana ei saa ylittää 100  µg/m³.  Työpaikoilla, joissa käytetään aldehydejä on mm. akroleiinille, asetaldehydille, formaldehydille, glutaraldehydille ja krotonaldehydille annettu HTP-arvot, joiden perusteella altistumista voidaan arvioida.

Analyysimenetelmä

Menetelmällä voidaan määrittää ilmassa esiintyvien aldehydien pitoisuus. Rutiinisti laboratoriossa määritetään näytteistä mm. seuraavia aldehydejä: formaldehydi, asetaldehydi, akroleiini, propanaali, krotonaldehydi, n-butanaali, bentsaldehydi, 2-metyylibutanaali, pentaanaali, metyylibentsaldehydi ja heksanaali. Menetelmässä sovelletaan standardimenetelmää ISO 16000-3. Määritysrajan suuruusluokkaa on 0,1 µg, joka vastaa 100 litran näytteellä 1 µg/m³. Näytteen aldehydipitoisuus lasketaan jäljitettävien vertailuaineiden avulla ja keräinten nollataso varmennetaan nollakokein. Laboratoriossa menetelmä on ollut rutiinikäytössä vuodesta 2000.

Näytteenotto

Näytteenotto tehdään keräämällä aldehydit ilmasta pieniin keräinpatruunoihin pumpun avulla. Patruunat voidaan helposti toimittaa postitse laboratorioon. Laboratorio määrittää myös aldehydejä materiaalinäytteistä.

Katso näytteenotto videolta

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Henkilökuva Urve Jakobson

Urve Jakobson

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
urve.jakobson [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2891