Näytteenotto-ohjeet

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) materiaalinäytteistä

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) on luokiteltu syöpävaarallisiksi yhdisteiksi. PAH-yhdisteitä sisältävän materiaalin käsittely edellyttää suojautumistoimenpiteitä, joiden selvittämiseksi on tarpeen tehdä materiaalista PAH-analyysi. Tietoa rakennusmateriaalien PAH-yhdisteiden pitoisuudesta tarvitaan oikeanlaisen jätteenkäsittelyn valinnassa.

Tausta

Kivihiilitervasta valmistetut tuotteet sisältävät satoja orgaanisia yhdisteitä, joista haitallisimpia ovat syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet. Rakennusten ja muiden rakenteiden vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, öljypohjaisia bitumeita sekä bitumin ja kivihiilitervatuotteiden seoksia. Yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuus kivihiilitervatuotteissa, mm. kreosoottieristeessä, saattaa olla yli 1000 mg/kg. Myös bitumit voivat sisältää PAH-yhdisteitä, kuitenkin selvästi vähemmän kuin kivihiilitervaan perustuvat valmisteet.

PAH-yhdisteitä sisältävän materiaalin käsittely purku-, saneeraus- ja rakennustyössä edellyttää suojaustoimenpiteitä. Jos epäillään materiaalin sisältävän PAH-yhdisteitä, on tarpeen tehdä materiaalista PAH-analyysi, jotta suojaustoimien tarve ja suojauksen aste voitaisiin määrittää. Tietoa PAH-yhdisteistä tarvitaan myös jätteenkäsittelyssä. PAH-yhdisteiden kokonaismäärän ollessa yli 200 mg/kg, toimitetaan jäte yleensä ongelmajätelaitokselle (Ratu-ohjekortti 82-0381: Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku).

Näytteenotto ja lähettäminen

Materiaalista otetaan noin 10 g (ruokalusikallinen) näyte siten, että sen koostumus edustaa mahdollisimman hyvin tutkittavaa materiaalia. Näytemateriaalista riippuen (esim. betoni/sementti) sitä on myös hyvä hiertää hienommaksi ennen lähettämistä, jotta analyysiin saadaan mahdollisimman hyvä otos tutkittavasta materiaalista.

Näyte kääritään alumiinifolioon, suljetaan minigrip-pussiin. Jos näyte on voimakkaan haiseva, suosittelemme käyttämään kahta päällekkäistä minigrip-pussia.

Näyte lähetetään postitse lähetetietoineen alla olevaan osoitteeseen. Tiedoista käytävä ilmi tilaaja, vastausosoite ja laskutusosoite. Analyysivastausta varten on lisäksi hyvä kirjata ylös näytenumero ja näytteen alkuperä (mistä näyte otettu) ja näytteenottopäivämäärä.

Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Näyte voidaan toimittaa myös laboratorion käyntiosoitteeseen:

Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
Topeliuksenkatu 41 b, 00250 HELSINKI

Analyysi

Materiaalinäyte uutetaan liuottimella ja siitä määritetään 16 PAH-yhdistettä käyttäen massaselektiivisellä ilmaisimella varustettua kaasukromatografia (GC/MS-menetelmä). Määritettävät yhdisteet on valittu EPA-610-menetelmän mukaan: naftaleeni, asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bentso[a]antraseeni, kryseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso[k]fluoranteeni, bentso[a]pyreeni, indeno[1,2,3-cd]pyreeni, dibentso[a,h]antraseeni ja bentso[ghi]peryleeni.

Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen ja vaihtelee aineesta riippuen ollen suuruusluokkaa 0,1 – 0,01 mg/kg.

Tietoja näytteenotosta

Outi Kammonen

asiantuntija
Sähköpostiosoite
outi.kammonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2951