Arbetshälsoinstitutet och Veritas inleder samarbete för att minska riskerna i anslutning till arbetsförmågan

Arbetshälsoinstitutet och Veritas Pensionsförsäkring har ingått ett partnerskapsavtal, genom vilket de strävar efter att förbättra i synnerhet företagarnas och de små företagens möjligheter att aktivt upprätthålla arbetsförmågan. Målet är att samtidigt minimera riskerna i anslutning till arbetsförmågan.

Parternas första gemensamma arbetsförmågetjänst är en kartläggning av riskerna i anslutning till den egna arbetsförmågan för företagare och anställda som är försäkrade i Veritas. Kartläggningen utförs med hjälp av en arbetsförmågeräknare som konstruerats av Arbetshälsoinstitutet. Räknaren baserar sig på forskningsdata. 

Kartläggningen publiceras på Veritas webbplats som ett pilotprojekt och kan då användas och kommenteras av vem som helst.Samarbetet fortsätter med utbildning som främjar arbetsförmågan, webbaserad coachning och datadriven tjänsteutveckling. 

– I och med detta samarbete kan vi effektivt stöda uttryckligen de små företagen när det gäller utveckling, ledarskap och arbetshälsa. Tyvärr har de små företagen ofta lämnats ganska ensamma med dessa frågor, säger Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Antti Koivula.

Målet är att förlänga tiden i arbetslivet

Syftet med partnerskapsavtalet mellan Arbetshälsoinstitutet och Veritas Pensionsförsäkring är att stärka arbetsförmågan, förlänga tiden i arbetslivet och minska i synnerhet företagarnas risk för arbetsoförmåga.I samarbetet bemöter man effekterna av arbetets brytningsskede till exempel med digitala verktyg. Man strävar också efter att finna nya sätt att stöda arbetsförmågan. 

 Den pågående coronapandemin är påfrestande för många små- och ensamföretagare. Den ekonomiska osäkerheten har ökat och samhällets restriktioner innebär att många känner sig ensammare än tidigare. Med tanke på företagarnas stora betydelse för samhällsekonomin är det viktigt att företagarnas arbetsförmåga kan stödas och upprätthållas, konstaterar Veritas Pensionsförsäkrings vd Carl Pettersson

Mer information:

Salla Toppinen-Tanner, direktör, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 2517, salla-toppinen.tanner [at] ttl.fi (salla-toppinen[dot]tanner[at]ttl[dot]fi) 

Mika Paananen, direktör för kundförhållanden, Veritas, tfn 045 200 3004, etunimi.sukunimi [at] veritas.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]veritas[dot]fi) 

Dela innehåll på sociala medier!