Coronaviruset fick antalet fall av yrkessjukdomar att stiga

När coronaviruset härjade började antalet bekräftade fall av yrkessjukdomar att öka efter en längre tids nedåtgående trend. Det kan man se i Registret över arbetsrelaterade sjukdomar där nu även uppgifter för åren 2019 och 2020 finns tillgängliga. Om yrkessjukdomarna kan man även läsa i Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap.
Lääkäri katsoo alaspäin suojamaski kasvoillaan.
Kirsi Koskela
Henkilökuva Ville Ojanen
Ville Ojanen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 25.1.2024

Ur Registret över arbetsrelaterade sjukdomar har nu uppgifterna för åren 2019 och 2020 publicerats. Antalen fall av bekräftade yrkessjukdomar och misstankar om yrkessjukdomar samt bekräftade fall av yrkessjukdomar visar att den redan bekanta nedåtgående trenden fortsatte 2019. År 2020 vände trenden uppåt.

År 2019 bekräftades 1 024 fall av yrkessjukdom, varav 710 hos personer i arbetsför ålder. År 2020 bekräftades 1 062 fall av yrkessjukdom, varav 792 hos personer i arbetsför ålder. Lite mer än en fjärdedel av alla bekräftade fall av yrkessjukdom konstaterades hos personer över 65 år.

Coronaviruset är förklaringen till ökningen

I bakgrunden till ökningen ligger framför allt coronaepidemin. Coronaviruset ledde till 115 bekräftade fall av yrkessjukdom som erkännas av försäkringsbolagen. Lejonparten av fallen berörde arbeten inom social- och hälsovården.

– Av bekräftade coronavirusinfektioner förekom 90 procent hos kvinnor och så gott som alla fall konstaterades inom social- och hälsovårdsbranschen, betonar överläkare Kirsi Koskela.

Fallen av kryptosporidios tyder på en epidemi

En annan betydelsefull faktor som ligger bakom det ökade antalet fall av yrkessjukdomar är kryptosporidios, dvs. kalvdiarré som också är en infektionssjukdom. Antalet fall av kryptosporidios har ökat anmärkningsvärt sedan 2018 vilket delvis tyder på en epidemi.

Antalet fall av kryptosporidios hos personer i arbetsför ålder uppgick till 47 år 2019 och till 54 år 2020. Under dessa år bekräftades bara 10 procent av de fall av kryptosporidios som registrerades i register över smittsamma sjukdomar som yrkessjukdomar. De flesta fall konstateras inom jordbruket.

Det förekommer fortfarande skillnader i spektret för yrkessjukdomar hos män och kvinnor

Det förekommer fortfarande skillnader i spektret för och i antalet yrkessjukdomar hos män och kvinnor, trots att kvinnornas andel steg till följd av bekräftade coronavirusfall. Av de fall hos personer i arbetsför ålder som bekräftades som yrkessjukdomar år 2020 registrerades 58 procent för män och 42 procent för kvinnor.

År 2020 var de vanligaste bekräftade yrkessjukdomarna hos män i arbetsför ålder bullerskada och allergisk kontaktdermatit, medan det hos kvinnor var coronavirusinfektion och irritativ kontaktdermatit.

Antalet fall av asbestsjukdomar har stadigt minskat, men de konstateras fortfarande. Det beror på den långa fördröjningen mellan exponering och diagnos av asbestsjukdom. Den största andel av asbestrelaterade sjukdomar konstateras hos personer över 65 år. Av dessa är pleuraplack den vanligaste.

Publikationen Yrkessjukdomar och misstankar om yrkessjukdom 2019–2020 omfattar förutom materialet för dessa år även korrigeringar av antalet yrkessjukdomar åren 2016–2018. Orsaken till korrigeringarna beror på problem som upptäckts i försäkringsbolagsmaterialet. En nyhet i den färska publikationen är branschspecifika tabeller.

Mer information

  • Kirsi Koskela, överläkare, Arbetshälsoinstitutet, kirsi.koskela [at] ttl.fi (kirsi[dot]koskela[at]ttl[dot]fi), tfn 043 820 0452
  • Ville Ojanen, specialistläkare, Arbetshälsoinstitutet, ville.ojanen [at] ttl.fi (ville[dot]ojanen[at]ttl[dot]fi), tfn 050 478 7296

Bekanta dig med materialet

Bekräftade yrkessjukdomar hos personen i arbetsför ålder | Arbetslivskunskap | www.tyoelamatieto.fi 

Analyser: Antalet fall av yrkessjukdomar började öka år 2020

Statistiken över yrkessjukdomar för 2019 – 2020 på finska (pdf) 

Publikation: statistiken över yrkessjukdomar  2019–2020 (sammandrag på svenska): Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2019 – 2020 (Julkari.fi) 

Anmälan om yrkessjukdom - Tyosuojelu.fi - Arbetarskyddsförvaltningen 

Dela innehåll på sociala medier!