Koronavirus käänsi ammattitautitapausten määrän nousuun

Vahvistettujen ammattitautitapausten määrä kääntyi koronapandemian jyllätessä pitkästä aikaa nousuun. Tämä näkyy Työperäisten sairauksien rekisterissä, josta on nyt saatavilla myös vuosien 2019 ja 2020 tiedot. Ammattitautitietoihin pääsee tutustumaan myös Työterveyslaitoksen työelämätieto-palvelussa.
Lääkäri katsoo alaspäin suojamaski kasvoillaan.
Kirsi Koskela
ylilääkäri
Henkilökuva Ville Ojanen
Ville Ojanen
erikoislääkäri

Työterveyslaitoksen mediatiedote 25.1.2024

Työperäisten sairauksien rekisteristä on nyt julkaistu myös vuosien 2019 ja 2020 tiedot. Ne osoittavat ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapauksien sekä vahvistettujen ammattitautitapausten jatkaneen jo tutuksi tullutta laskusuuntaansa vuonna 2019. Vuonna 2020 tapausmäärät kääntyivät kuitenkin nousuun.

Vuonna 2019 vahvistettiin 1024 ammattitautitapausta, joista työikäisille 710. Vuonna 2020 vahvistettiin 1062 ammattitautitapausta, joista työikäisille 792. Hieman yli neljäsosa kaikista vahvistetuista ammattitautitapauksista todettiin yli 65-vuotiailla.

Koronavirus selittää tapausten kasvua

Nousukäänteen taustalla oli ennen kaikkea koronapandemia. Koronavirus johti 115:een vahvistettuun eli vakuutusyhtiöiden hyväksymään ammattitautitapaukseen. Valtaosa tapauksista osui sote-töihin.

–  Naisilla oli noin 90 prosenttia ammattitautina vahvistetuista COVID-19-infektioista ja lähes kaikki tapaukset todettiin terveyspalveluiden tai sosiaalihuollon alalla, ylilääkäri Kirsi Koskela korostaa.

Vasikkaripulitapaukset viittaavat epidemiaan

Toinen merkittävä tekijä ammattitautitapausten määrän nousun taustalla on kryptosporidioosi eli vasikkaripuli, joka on myös infektiotauti. Kryptosporidioosien määrä on noussut merkittävästi vuodesta 2018 lähtien, mikä osaltaan viittaa epidemiaan.

Työikäisten vahvistettuja kryptosporidiooseja  oli 47 tapausta vuonna 2019 ja 54 tapausta vuonna 2020. Näinä vuosina tartuntatautirekisteriin kirjatuista kryptosporidioositapauksista vain noin 10 prosenttia vahvistettiin ammattitaudeiksi. Suurin osa tapauksista todetaan maataloudessa.

Miesten ja naisten ammattitautikirjossa on yhä eroja

Miesten ja naisten ammattitautikirjossa ja määrässä on yhä eroja, vaikka naisten osuus nousi vahvistettujen koronavirustapausten vuoksi. Vuonna 2020 työikäisten vahvistetuista ammattitautitapauksista kirjattiin miehille 58 prosenttia ja naisille 42 prosenttia.

Vuonna 2020 yleisimmät vahvistetut ammattitaudit työikäisillä miehillä olivat meluvamma ja allerginen kosketusihottuma, naisilla puolestaan koronavirusinfektio ja ärsytyskosketusihottuma.

Asbestisairaustapausten määrä on tasaisesti laskenut, mutta niitä todetaan yhä. Tämä liittyy pitkään viiveeseen altistumisesta asbestisairauden diagnosoimiseen. Suurin osa asbestisairauksista todetaan yli 65-vuotiailla. Näistä yleisin on asbestiplakkitauti.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2019 – 2020 –julkaisu kattaa näiden aineistovuosien lisäksi oikaistuja lukuja vuosien 2016 – 2018 ammattitautien määristä. Lukumäärien oikaisu liittyy vakuutusyhtiöaineistossa havaittuihin ongelmiin. Tuorein julkaisu sisältää uutena asiana myös toimialakohtaisia taulukoita.

Lisätiedot

  • Kirsi Koskela, ylilääkäri, Työterveyslaitos, kirsi.koskela [at] ttl.fi (kirsi[dot]koskela[at]ttl[dot]fi), puh. 043 820 0452
  • Ville Ojanen, erikoislääkäri, Työterveyslaitos, ville.ojanen [at] ttl.fi (ville[dot]ojanen[at]ttl[dot]fi), puh. 050 478 7296

Tutustu aineistoihin

Linkki Työelämätiedon dataan: Työikäisten vahvistetut ammattitaudit | Työelämätieto | www.tyoelamatieto.fi

Linkki Työelämätiedon analyysiin: Ammattitautien määrä kääntyi nousuun vuonna 2020

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2019 – 2020 (pdf)

Raportti: Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2019 – 2020 (Julkari.fi) 

Ammattitauti-ilmoitukset: Ammattitauti – Tyosuojelu.fi – Työsuojeluhallinto

Jaa sisältö somessa!